Fremtidsplanene tar form med Grieg Seafood Adamselvs planlagte postsmoltanlegg i Lebesby kommune, der Pure Salmon Technology leder utbyggingen.

Grieg Seafood har valgt seg teknologi-leverandør for stor postsmolt-utbygging 

Grieg Seafood Finnmark har valgt Pure Salmon Technology for sin postsmolt utbygging på Adamselv.

Publisert Sist oppdatert

Bedriften med hovedkontor i Sandefjord forteller de er både stolte og takknemlige for å kunne realisere dette prosjektet for Grieg Seafood.

- Grieg Seafood er en dyktig og erfaren kunde som setter fisken i sentrum, noe som også har vært en rød tråd gjennom de innledende fasene i prosjektet. Vi har i felleskap detaljert opp anlegget i en samspillsfase sammen med blant annet nøkkelpersoner innen RAS og drift fra Grieg Seafood. Pure Salmon Technology er totalentreprenør for prosess i prosjektet, og vi vil fortsette vårt gode samarbeid med Consto som byggepartner, sier salgssjef i Pure Salmon,  Jack Tucker entusiastisk.

Satser på fiskevelferd

Pure Salmon Technology forteller at de legger betydelig vekt på fiskevelferd innen det de leverer til landbasert settefiskproduksjon. 

- Gjennom kontinuerlig teknologisk utvikling og høy kompetanse streber vi etter å skape optimale forhold for fisken gjennom hele oppdrettsprosessen, med mål om å heve standardene for fiskevelferd i oppdrettsnæringen, sier de i en pressemelding.

Grieg Seafood forteller at Pure Salmon Technology etter deres mening skilte seg ut basert på kunnskap og fokus på fiskehelse. 

- Men valget var basert på det helhetlige konseptet, ikke bare RAS-prosessløsning. Lakseoppdrett er en tverrfaglig industri der blant annet biologi, teknologi og fiskehelse er i samspill, sier produksjonssjef for settefisk i Grieg Seafood Finnmark; Arvid Pedersen.

Adamselv RAS3

Anlegget vil bestå av to postsmoltmoduler, hver modul med en kapasitet på 8000 kg utfôring per dag og et karvolum på 9200 m³. De to postsmoltmodulene vil motta fisk fra Grieg Seafoods eksisterende anlegg på Adamselv, der smolten vil vokse fra ca. 100 gram til ca. 1000 gram. Prosjektet har en byggetid på to år med planlagt utsetting av den første postsmolten i sjøen i 2026.

Satser på postsmoltmoduler 

Pure Salmon Technology har i den senere tid satset stor på utviklingen av postsmoltmoduler tilpasset det norske markedet. 

- Postsmoltanleggene blir stadig større og mer komplekse, og bedriften har jobbet målrettet med en kompakt og driftsvennlig postsmolt-løsning, med stort fokus på fiskevelferd og fiskehelse i tillegg til automasjon og effektiv driftsstyring, forteller de.

 – Vi har sett en økning i aktivitet og forespørsel for postsmolt anlegg i det siste. Men med dette, bekreftes at vi har utviklet et postsmoltprodukt og kompetanse som er i samsvar med det norske markedet, sier salgssjef Tucker.