Bilde av laks som har blitt overført til Proximar Seafoods postsmoltavdeling.

50 000 fisk døde etter brudd i tank hos Proximar Seafood

Februar startet dårlig i det landbaserte anlegget til Proximar Seafood i Japan.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag 3. februar opplevde Proximar Seafood et brudd i en av fire operative tanker på sitt nye anlegg for oppdrett av postsmolt, noe som resulterte i tap av biomasse. Foreløpige estimater antyder at 50 000 fisk har gått tapt i tankbruddet fra anlegget i Japan.

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag. 

Det totale antallet fisk på Proximar-anlegget på alle stadier utgjør mer enn én million individer

- Tidlige undersøkelser indikerer at lekkasje fra tanken har skylt vekk jord under tanken, noe som resulterte i et plutselig brudd. En del av partiet i tanken ble reddet og overført til en annen produksjonstank, skriver selskapet.

Proximar undersøker for øyeblikket hendelsen grundig og forbereder seg på å forbedre alle ledd og tetninger for å forhindre fremtidige lekkasjer.

Dette vil bli gjennomført for alle tanker på oppdrettsanlegget, og kostnadene knyttet til forbedringene er forventet å være omtrent 5 millioner kroner. Kostnadene knyttet til å fikse den ødelagte tanken er forventet å være omtrent 1 million kroner. Selskapet er i kontakt med forsikringsselskapene sine for dekning av skader og tap av fisk, opplyser de.

Begrenset innvirkning på langsiktig slakt

Videre skriver selskapet at RAS-teknologien på postsmolt-avdelingen viser god ytelse når det gjelder vannbehandlingskapasitet og stabil drift.

- Siden produksjonsstarten har selskapet ikke opplevd noen systemrelaterte problemer, og fisken presterer svært godt på alle partiene, sier Proximar.

Ifølge planen vil Proximar begynne å slakte de første partiene på det landbaserte anlegget i tredje kvartal 2024. Bruddet vil påvirke slaktevolumene i fjerde kvartal 2024.

- I oppstartsfasen har Proximar satt inn et stort antall egg og vil fortsette å gjøre det. Dette er et forholdsregelstiltak for å sikre overskuddsbiomasse som trengs for å håndtere uventede hendelser, som den vi nå opplevde.

Nylige kontroller av en kvalifisert veterinær bekrefter gode helse- og velferdsforhold. Det er ingen finneskader, og fisken er frisk, og viser god kroppsform. Det var ingen rømming av fisk til det ytre miljøet fra bruddhendelsen, sier de.

Proximar vil gi ytterligere informasjon om bruddhendelsen, samt en generell produksjonsoppdatering, i den planlagte rapporten for fjerde kvartal den 23. februar.