Anlegget på Dønna skal utvides og det investeres 150 millioner i utbyggingen.

Øker kapasiteten fra 1000 til 2000 tonn laks på land

Fishbase kunngjør en betydelig utvidelse av deres produksjonskapasitet på Dønna. Denne kunngjøringen er den største investeringen i selskapets historie, med en total investering på 150 millioner norske kroner.

Publisert Sist oppdatert

Fishbase er i sterk vekst innen produksjon av laks og produserte 1200 tonn landbasert i 2023, og omsatte for 131 millioner kroner. 

Selskapet produserer laks på land opp til 1 kg og videre i sjø gjennom Helgeland laks, hvor driften gjøres i samarbeid med Nova Sea.

Selskapet har en produksjonstillatelse på land på 2 000 tonn som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Søknaden gikk inn i 2021.

Dobler kapasiteten

Selskapet melder i en pressemelding at de dobler med dette produksjonskapasiteten fra 1000 til 2000 tonn laks på land. Den nye utvidelsen skal stå ferdig 1. juni 2025.

- Denne ekspansjonen sikrer nye arbeidsplasser, noe som understreker vårt engasjement for lokal samfunnsutvikling og vekst, sier administrerende direktør Henry M. Thomassen

De melder at i hjertet av denne utvidelsen ligger et innovativt resirkuleringssystem utviklet i felleskap mellom Fishbase og teknologileverandøren Alpha Aqua, som skiller seg ut med sin fleksibilitet ved å kombinere RAS og gjennomstrømning. 

Denne unike kombinasjonen mener de at man kan produsere en større fisk som er mer tilpasset det miljøet den skal settes ut i, enn det som er standarden i dag. 

- Dette vil føre til en bedre overlevelse i sjø, som setter nye standarder for fiskevelferd og bærekraft i bransjen, sier han. 

Bedre fiskevelferd

Fishbase har siden 2016 jobbet med utvikling og optimalisering av produksjon av laks på land for å verifisere at en større og sterkere laks, gir et bedre utgangspunkt for produksjon i sjø. Fishbase har jobbet aktivt for å realisere visjonen om en større og friskere fisk, delvis gjennom et 3-årig prosjekt ved bidrag fra SkatteFUNN, for å legge strategien som nå settes i liv gjennom den nye utvidelsen.

Majoritetseier i selskapet er Frøy Kapital, de resterende eierne er Ecomarin Group og Green Farming.