Største investor i EcofishCircle er Terje Mikalsen. Her er han foran hallen som nå har produsert frem den første laksen for selskapet.

Ecofishcircle slaktet for andre gang

Mandag 20. februar slaktet Ecofishcircle siste omgang med laks fra testanlegget på Lista.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet mener de nå kan bevise et gjennombrudd for landbasert, sirkulært og bærekraftig fiskeoppdrett.

Laksen som ble slaktet har matfisk-størrelse og har en høyere vekstrate enn i sjø med en vekst fra 160 gr til 4-5 kg på 9 mnd.

- Dette er både raskere og mer effektivt enn eksisterende landbaserte og sjøbaserte oppdrettsanlegg. På sikt skal produksjonskostnaden være under 30 kroner kiloen, skriver de i en pressemelding.

– Testen gir proof of concept og starten på et verdensgjennombrudd for landbasert, sirkulær og bærekraftig fiskeoppdrett. Vår teknologi gir bedre fiskehelse, vekstrate og miljøavtrykk enn i sjø, sier CEO i EcoFishCircle, Jarle Dragvik.

Dødeligheten på 1,6 prosent er også mye lavere enn oppdrett i sjø, som i fjor hadde et gjennomsnitt på ca 15 %.

- Ved forrige veterinærkontroll fikk EcoFishCircle full score på fiskehelse og ingen sårdannelser, noe som ofte er et problem i sjøbasert oppdrett.

– Vi har både lavere kapitalkostnad og operasjonell kostnad enn tradisjonelle RAS-anlegg. Risikoen i prosjektet er redusert til en liten brøkdel av det andre har rapportert på grunn av separate tanker, noe som gjør det svært skalerbart og krever lavere initial investering, sier Terje Mikalsen, gründer og største eier i selskapet.

På sikt vil fisken bli selvforsynt av protein, som utgjør 30% av fôret, gjennom banebrytende teknologi for proteinproduksjon gjennom CO2-fangst.

- Dette vil gjøre prosessen enda mer bærekraftig og effektiv både med tanke på kostnader og drift, og gjøres i samarbeid med datterselskapet Gas2Feed.

Til nå er det investert rundt 20 millioner kroner i piloten. Største eier er Terje Mikalsen, Ellen Ewald og Lista Fisk, og sammen kontrollerer de 77 prosent av aksjene. Mikalsen er størst, med 58,5 prosent av aksjene.

– Vi ser frem til å fortsette å utvikle banebrytende teknologi som kan drive en mer bærekraftig og effektiv oppdrettsindustri, avslutter Dragvik.

I en større artikkel i Fedrelandsvennen kommer sier de også at hver fisketank er et eget oppdrettsanlegg, der de har søkt å bygge så enkelt som mulig.

Nå skal de oppskalere, og er ifølge avisen i forstadiet på å bygge et fullskala anlegg på Lista, som skal omfatte 6000 tonn laks. Det regner de med at de skal sette i gang med neste år. Tillatelse er omsøkt, men de avventer svar.

Neste skritt er imidlertid å bygge en tank i full størrelse, som vil ha rundt 120–130 tonn laks.