M Vest Waters løsning skal bl.a. filtrere ut organiske og uorganiske stoffer.

Erko Settefisk AS tildeler kontrakt til M Vest Water

M Vest Water har blitt tildelt en kontrakt for levering av NORWAPOL, som er en løsning for behandling og rensing av innløpsvannet ved Erko Settefisks RAS-anlegg på Stord.

Publisert Sist oppdatert

Erko Settefisk sitt anlegg produserer over 5 millioner postsmolt per år i sitt RAS-anlegg, på Sagvåg, på Stord 60 km sør for Bergen.

Anlegget består av tre separate moduler, hvor en modul omfatter settefiskanlegget og dermed krever ferskvann, og de to andre modulene består av smolt og postsmolt ved bruk av brakkvann. Inntaksvannet til anlegget er overflatevann fra en nærliggende innsjø.

M Vest Waters løsning filtrerer ifølge en pressemelding ut organiske og uorganiske stoffer til ekstremt lave nivåer. Dette er det første trinnet i vannbehandlingssyklusen i et RAS.

Det andre trinnet i vannbehandlingen i et RAS-anlegget er kondisjoneringen av vannet som resirkuleres i anlegget. Denne består normalt av svært store vannmengder og strømmer.

- NORWAPOL har vist utmerkede resultater ved fjerning av partikler, nitrogen og fosfor. Vi er nå i ferd med å forberede vår teknologi for denne vannføringen via et samarbeidsprosjekt med en av de store aktørene i lakseoppdrettsnæringen, skriver de i pressemeldingen.

Erko Settefisk

Det tredje trinnet er rensing av utslippsvannet.

- M Vest Water har med sitt produkt NORWAFLOC- og NORWAPOL-teknologi oppnådd full fjerning av partikler og fosfor og dessuten betydelige reduksjoner i nitrogennivået i utslippsvannet. Disse forurensningene er store bidragsytere til forurensning av det marine miljøet. M Vest Waters teknologi bidrar dermed til havbruksnæringens mål om å sikre en mer bærekraftig produksjon, skriver de.

Til slutt kommer håndteringen av slam som skilles fra vannbehandlingstrinnene nevnt ovenfor. Dette slammet inneholder mye vann, og faststoffinnholdet er av verdi som for eksempel biogassråstoff eller gjødsel.

- Transporten av vann i dette slammet er svært kostbart og uten verdi. M Vest Waters NORWAFLOC sikrer den aller beste avvanning når den påføres oppstrøms for alle slags mekanisk avvanningsutstyr, skriver selskapet.