Fra påvekst-avdelingene til Fifax. Her skal de produsere opp til 3200 tonn regnbueørret i året.

Landbasert matfiskoppdretter i Finland tar i bruk sin andre påvekstavdeling

Selskapet Fifax, som holder til på øyen Åland mellom Sverige og Finland, har som mål å nå full produksjonskapasitet i løpet av året. Nå har de fullført de planlagte tekniske utviklingstiltakene i den andre påvekst-enheten, og har begynt å flytte fisk til tankene.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet melder at alle bassengene i den første påvekst-enheten er allerede i bruk.

Etter oppstarten i 2023 har man framskredet etter planen, og fiskebestanden er allerede rundt 225 tonn. Anlegget er designet for å kunne produsere 3200 tonn i året ved full produksjon.

- Over 95 prosent av veksten skjer i påvekst-enheten. De største fiskene fra de første eggene veier nå omtrent et halvt kilo, sier Fifax administrerende direktør Samppa Ruohtula i en nyhetssak på selskapets hjemmesider.

Selskapet forventer at de når salgbar størrelse i løpet av andre halvdel av året.

- I takt med at fiskebestanden fortsetter å vokse, er vårt mål å ta i bruk den siste oppdrettsenheten med tolv bassenger i løpet av andre halvår 2024, slik at hele vår tekniske produksjonskapasitet på mer enn 3 tusen tonn er i drift.

Selskapet ble grunnlagt på den finske øyen Åland 2012. Og man har drevet i det små med oppdrett av regnbueørret i RAS. Produksjonsanlegget i Eckerö på Åland har vært ASC-sertifisert siden 2022.

Oppdrettsvirksomheten ved Fifax sitt RAS-anlegg i Eckerö i Finnlad ble gjenopptatt i mars 2023 da den første batchen egg ankom klekkeriet for litt over ett år siden.

Etter klekkingen tilbrakte yngelen noen måneder i selskapets såkalte First Feed-enhet. Etter First Feed-fasen flyttes fisken til yngelavdelingen, hvor de vokser videre til omtrent 50 gram.

Regnbueørretyngel som hopper i en av tankene i grpåvekts-avdelingen.

I september 2023 begynte man å flytte fisk fra den første batchen til den første påvekst-enheten med 12 tanker, hvor de tilbringer resten av tiden på anlegget.

Den sjette batchen med egg ankom i mars, omtrent ett år etter den første batchen.

Fremover vil nye batcher ankomme anlegget annenhver måned, og veksten i fiskebestanden i kilogram vil akselerere.

Siden oppstarten har man innført flere løsninger som forbedrer biosikkerhet, vannkvalitet og oppdretteffektivitet.

- Vi har for eksempel økt inndelingen av anlegget i separate avdelinger samt økt antallet hygienisoner. Vi har også økt kapasiteten til vannrenseteknologien, sier administrerende direktør Samppa Ruohtula.

Vannet som benyttes, pumpes inn fra havet, og ozoniseres nå direkte ved stranden i selskapets pumpestasjon.

- I tillegg har UV-behandlingen av vannet blitt utvidet til å være en del av hver avdelings egne separate renseverk.

Vannet renses fullstendig hver time. Under renseprosessen fjernes fast avfall, nitrogen, fosfor og karbondioksid fra vannet, vannets pH og oksygennivå justeres.

 FIFAX Abps aksjer er notert på Nasdaq First North Growth Market Finland.

Det lyset fra UV-behandlingsanordningen fjerner bakterier og andre patogener og er en viktig del av den kontinuerlige vannrensingssyklusen.