Oppdrettsselskapet Nordlaks bygger ut smoltanlegg i Nusfjord.
Oppdrettsselskapet Nordlaks bygger ut smoltanlegg i Nusfjord.

Oppdrettsselskap bygger ut smoltanlegg i Nusfjord

Nordlaks har tre smoltanlegg i dag, et av dem ligger i Nusfjord i Flakstad kommune i Lofoten. Nå investerer selskapet rundt 400 millioner kroner på å bygge ut anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Nordlaks skriver på sin nettside at de beholder dagens anlegg i Nusfjord, som består av åtte utendørs kar, men i tillegg bygger de kai med tilknyttet vei, ny dam, klargjør tomt og bygger nytt anlegg.

- Det nye bygget er det Overhalla Betongbygg AS som skal levere. I Nusfjord kommer yngelen i dag fra anlegget på Innhavet. Når det nye anlegget står ferdig, vil Nusfjord få eget klekkeri og startfòring, noe som også vil styrke biosikkerheten ved anlegget, melder Nordlaks. 

- Det er en del av Nordlaks strategi å satse på større smolt og dette gir oss mulighet til å øke produksjonen vår i Nusfjord betraktelig. At vi kan produsere større smolt på land, gjør det mulig å drive enda mer bærekraftig, sier direktør for Nordlaks smolt, Øivind Skjevling.

Direktør for Nordlaks smolt, Øivind Skjevling sier strategien til selskapet er større smolt og da må de jobbe med å skaffe arealer og muligheter til å produsere større smolt.
Direktør for Nordlaks smolt, Øivind Skjevling sier strategien til selskapet er større smolt og da må de jobbe med å skaffe arealer og muligheter til å produsere større smolt.

De skriver at behovet for større smolt er økende og det gir fordeler både for fiskevelferden og miljøet. 

- Større smolt minker tida fisken er i havet og den blir dermed mindre eksponert for lus og sykdom, og kortere tid i havet gjør at vi får utnyttet lokalitetene bedre og kan ha lengre brakkleggingsperioder.

Full drift fra høsten 2025

Nordlaks har hatt tillatelse i Nusfjord siden 1993, og anlegget ble sist renovert i 2007. Dammen som er der i dag ble bygd i 1948 og var moden for rehabilitering. Den nye dammen blir bygd i henhold til dagens standard, med langt høyere krav blant annet til flomsikring. Det er Sundquist Anlegg AS, som utfører jobben med grunnarbeid, tomt og dam.

Det eksisterende anlegget er et gjennomstrømningsanlegg, mens det nye anlegget på 6000 m2, vil være et RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystem). Det vil gjøre produksjonen mer energieffektiv. En annen viktig forskjell fra dagens anlegg, er at utslippspunktet blir flyttet fra pollen utenfor anlegget og ut i Vestfjorden. Der er det mer strøm og fjorden har større tåleevne.

Nordlaks har også trukket fiber til selve Nusfjord og opp til dammen. I dag er det kun en mobilmast i Nusfjord.

Norslaks investerer rundt 400 millioner kroner på å bygge ut smoltanlegget deres i Nusfjord.
Norslaks investerer rundt 400 millioner kroner på å bygge ut smoltanlegget deres i Nusfjord.

Nytt bygg tilpasset Nusfjord

- Nusfjord er et av Norges eldste og best bevarte fiskevær og det har vært en god dialog med grunneierne i forbindelse med utbyggingen. Både når det gjelder tomteutnyttelsen og bygget, er det lagt vekt på at vi skal ivareta særpreget i Nusfjord, sier Skjevling.

Anlegget er bygd ned i terrenget og er mest mulig skjermet fra veien. Det bygges med saltak og ny kai tilpasses med trefront og gammel stil.

Selskapet skriver at ved smoltanlegget deres i Mørsvika foregår det også byggearbeid. 

- Fordi det ble besluttet å flytte en rørtrasé, ble det mulig å flytte masser og fylle igjen et område i sjø. Dette gir en ny tomt, hvor det vil være plass til et nytt bygg som kan utvide dagens anlegg. Per i dag er det ikke tatt noen beslutning rundt et evt nytt bygg, melder de.

    - Strategien i Nordlaks er større smolt og da må vi jobbe med å skaffe arealer og muligheter til å produsere større smolt. Prosjektet i Nusfjord gir oss mulighet til å produsere større smolt, mens dersom vi starter å bygge i Mørsvika, vil det gi oss mulighet til å øke antallet smolt, sier Skjevling.
Nordlaks har tre smoltanlegg i dag, et av dem ligger i Nusfjord i Flakstad kommune i Lofoten.
Nordlaks har tre smoltanlegg i dag, et av dem ligger i Nusfjord i Flakstad kommune i Lofoten.
Nordlaks investerer rundt 400 millioner kroner på å bygge ut smoltanlegget i Nusfjord.
Nordlaks investerer rundt 400 millioner kroner på å bygge ut smoltanlegget i Nusfjord.