Forventil i Fluctus vannfôringssystem
Forventil i Fluctus vannfôringssystem

Hima valgte vannfôring fra Fluctus

Fluctus har inngått kontrakt med Eyvi for leveranse av vannfôringsanlegg til Hima Seafood til matfiskanlegg på Rjukan

Fluctus vannfôrinsgssystem
Fluctus vannfôrinsgssystem

I en pressemelding fra Fluctus forklares det at bruk av vann til transport av fôret reduserer både energibehov og utslipp av mikroplast fra fôrslangene. I tillegg gir vannfôring støyreduksjon, og det forventes mindre fôrknus og støv.

Anskaffelsesleder i Eyvi, Stefan Dokken, forklarer hvorfor de valgte Fluctus som leverandør:

- Fluctus sin løsning med vannfôring sørger for transport av fôr på en sikker og skånsom måte med så lite knus/spill som mulig. Løsningen virker kompakt, robust og driftsteknisk enkel. Fluctus har demonstrert gode referanser og prøveresultater og vi føler oss trygge på at valgte løsning er den rette for prosjektet.

Salgsansvarlig hos Fluctus, Knut Bjarte Otterlei sier i pressemeldingen at han opplever generelt stor interesse for selskapets vannfôringsløsning.

-Vi har fokusert på å gjøre systemet så enkelt og brukervennlig som mulig, både med en spesiell vannsluse og en tilhørende fordelingsventil, og vi opplever stor interesse, både i Norge og i utlandet, for løsningen vår.