F.v Anders Kallerud (divisjonsdirektør for Havbruk hos Brødrene Dahl ; Anette Wesner (industrisalgssjef for region Buskerud, Vestfold og Telemark i Brødrene Dahl), og Geir Larsen (ordre/logistikkansvarlig for Hima-prosjektet) på byggeplassen til Hima Seafood.
F.v Anders Kallerud (divisjonsdirektør for Havbruk hos Brødrene Dahl ; Anette Wesner (industrisalgssjef for region Buskerud, Vestfold og Telemark i Brødrene Dahl), og Geir Larsen (ordre/logistikkansvarlig for Hima-prosjektet) på byggeplassen til Hima Seafood.

Inngår stor prosjektavtale med Hima Seafood

Brødrene Dahl AS, forteller at de har fått oppdraget med å levere alt av PE-rør og elektromuffer til hele prosessanlegget, både over og under bakken.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er et stort og omfattende prosjekt – det største noen sinne for Rjukan. Det betyr veldig mye for byen, da det vil tilføre mange arbeidsplasser i mange år fremover, både under byggeperioden og for den fremtidige driften, sier Anders Kallerud, divisjonsdirektør for Havbruk hos Brødrene Dahl AS i en pressemelding fra selskapet.

Hima Seafood

  • Hima Seafood er i ferd med å etablere et av verdens største oppdrettsanlegg for ørret – i innlandet.
  • RAS-teknologien som skal benyttes vil resirkulere 99,3 % av vannet som benyttes.
  • Dette er det første store landbaserte oppdrettsanlegget i innlandet, og vil et av bli verdens største matfiskanlegg for ørret.
  • Anlegget, som skal ligge i den lille Telemarksbyen Rjukan, skal benytte grunnvann i produksjonen, og tas i bruk allerede i oktober 2023.
  • Fullt utbygd blir anlegget 27 000 kvadratmeter stort, og skal produsere 8000 tonn regnbueørret årlig.

Simona Stadpipe er oppdragsgiver for Brødrene Dahl

Grunnarbeidene startet i 2021. I juli 2022 lyktes byggherren i å få på plass finansiering på 2,5 milliarder kroner, så byggingen kunne starte 1. august. Prosjektet er forventet ferdig utbygd i 2025.

Prosessanlegget bygges av Simona Stadpipe, som skal håndtere alt som har med vann og flytting av vann over og under bakkenivå. Simona Stadpipe er underentreprenør til Eyvi, som er en av hovedentreprenørene og har overoppsyn med prosjektet - sammen med TotalBetong på bygg og anlegg.

Daglig leder i Stadpipe (t.v) og divisjonsdirektør for Havbruk hos Brødrene Dahl, Anders Kallerud (t.h. under kontraktsinngåelsen.
Daglig leder i Stadpipe (t.v) og divisjonsdirektør for Havbruk hos Brødrene Dahl, Anders Kallerud (t.h. under kontraktsinngåelsen.

Utfordrende logistikk

Kallerud forteller i pressemeldingen at prosjekter som dette krever mye materialer.

– Vi snakker om store kvanta med PE-rør og elektromuffer som skal leveres. Det er alltid en utfordring med logistikk når det er store mengder materiell som skal leveres til et prosjekt, både for produsent og mottaker. Produsenten kan ikke produsere alt og legge så store mengder på sitt lager, og mottaker har ikke plass til å oppbevare det på byggeplassen før de faktisk har bruk for det. Derfor har vi nå kommet frem til en løsning der det er stipulert et totalt volum for hele prosjektperioden, og et grovt estimat for behovene for de neste månedene så leverandøren kan planlegge sin produksjon.

Kallerud sier de derfor har har løpende kontakt med kunden Simona Stadpipe, som kommer med avrop, og får inntil to ganger per uke levert akkurat det de trenger av 12m lange PE-rør for den kommende perioden, direkte til byggeplassen.

- Prosjektet trenger en mengde slike 12 meters rør, som produsenten altså sørger for å levere direkte til anlegget. Dette er en unik løsning, og en vinn-vinn-situasjon for alle parter, forteller han videre.

Unik logistikkløsning

Brødrene Dahl har opprettet et dedikert prosjektlager for elektromuffer på sentrallageret på Langhus rett utenfor Oslo for Simona Stadpipes Hima-prosjekt. Thomas Bjerkseter, produktsjef på Langhus, holder i logistikken for prosjektet.

– Produktlageret fylles med stipulert behov for det neste halve året, så Simona Stadpipe får daglige leveranser til byggeplassen på en av Brødrene Dahls faste distribusjonsruter. Muffer og annet materiell (enn 12m lange PE-rør) som Simona Stadpipe bestiller innen arbeidstids slutt leveres på anleggsplassen fra Brødrene Dahls sentrallager bare noen timer senere - mellom kl. 03 og 05 påfølgende virkedag, forteller han.

Avgjørende for valg av samarbeid med Brødrene Dahl

Administrerende direktør for Simona Stadpipe, Nils-Per Sjåstad, er fornøyd med samarbeidet med Brødrene Dahl.

– Det var avgjørende for oss med den gode logistikken som BD tilbyr – jeg er imponert over deres bidrag til tilrettelegging av effektiv logistikk, i tillegg til en meget konkurransedyktig pris, avslutter han.