Fossing Storsmolt AS ligger nær grensen mellom Bamble og Kragerø kommune. Lokaliteten har vært i bruk i mange hundre år. Lona-vassdraget forsyner lokaliteten med vann som renner ut ved Fossing Tresliperi. Nedslagsfeltet er på 70 kvadratkilometer. Selskapet eier vannrettighetene. Fra dammen renner vannet 17 meter ned til anlegget.

Har oppnådd nærmest full produksjonskapasitet

Fossing Storsmolt forbedret resultatet, men leverer fortsatt røde tall.

Publisert

Fossing Storsmolt AS ble etablert i 2005 og består av seks ansatte.

Selskapet satser på en særegen modell med produksjon av saktevoksende smolt, også kalt gammelsmolt eller Frigosmolt, i gjennomstrømmingsanlegg. Yngelen får de lever av Sørsmolt.

Blant kundene er Marø Havbruk og E. Karstensen fiskeoppdrett som hevder de oppnår gode resultater ved bruk av denne metoden.

Fossing Storsmolt AS

Tall i millioner kroner20232022
Omsetning5757
Driftsresultat0,5-5
Driftsmargin1%-9%
Res.f.skatt-5-9
EK-andel %34%38%

Nøkkeltall for 2023 og 2022.

Foreløpig er det hovedsakelig kundene som sitter med de virkelig gode resultatene. Fossing Storsmolt endte i 2023 opp med et driftsresultat på knappe 532 tusen kroner. Det skal sies å være opp 4,7 millioner kroner fra regnskapsåret 2022.

– Selskapet har gjennomført tiltak for å oppnå tilnærmet full produksjonskapasitet, samt justert utsalgsprisene til markedsnvå, skriver styret i årsberetningen.

Fortsetter driften

Årsresultatet endte likevel opp på -3,6 millioner kroner i 2023, etter finanskostnader på 5 millioner kroner. Det er opp 3,6 millioner fra -7,2 millioner i 2022.

Omsetningen til selskapet gikk i 2023 ned med 200 000 fra året før til 57,4 millioner. Resultat før skatt ble på -4,6 millioner kroner, mot -9,3 millioner kroner i 2022.

– God tilgang til yngel er sikret gjennom langsiktig avtale med Sørsmolt AS. Selskapets aksjonærer har lånt inn 40 millioner kroner i 2024 og likviditetsprognosen for 2024 anses å være tilfredsstillende. Styret mener på bakgrunn av dette at forutsetningene for fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet for 2023, uttaler styret i årsberetningen.