Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms håper de kan starte opp produksjon av yellowtail kingfish fra 2023. Foto: Harrieth Lundberg
Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms håper de kan starte opp produksjon av yellowtail kingfish fra 2023. Foto: Harrieth Lundberg

Gir opp landbasert laks - men bare i Norge

Fra 2023 ønsker Fredrikstad Seafoods å starte produksjon av yellowtail kingfish. Selskapet bak gir likevel ikke opp den landbaserte laksen helt.

Publisert

Kyst.no har de siste dagene skrevet om oppdrettsselskapet Salmon Evolution ikke har fått kalde føtter, etter at landbasert-konkurrent Fredrikstad Seafoods vil gå fra lakseproduksjon til produksjon av yellowtail kingfish på grunn av lønnsomhet. Salmon Evolution mener at for dem ligger alt til rette for lønnsom produksjon.

Andfjord Salmon-sjef Martin Rasmussen mener også det er flere fordeler med gjennomstrømmingsanlegg kontra RAS. Han mener selskapet kommer til å få en lav energikostnad på sitt anlegg, og dermed en lønnsom drift.

Laks i statene

Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms sier til Kyst.no at Nordic Aquafarms skal være en stor aktør innen landbasert oppdrett, med produksjon nært de store markedene, og han sier de vil prioritere utvikling av anlegg som ikke er i direkte konkurranse med sjøbasert oppdrett.

Smolt hos Fredrikstad Seafoods. Foto: Harrieth Lundberg
Smolt hos Fredrikstad Seafoods. Foto: Harrieth Lundberg

- Er planen at dere skal helt bort fra landbasert laks?

Vi skal fortsatt utvikle anlegg for produksjon av laks på land i USA, og eventuelt Asia, mens vi i Europa kommer til å prioritere satsingen på yellowtail kingfish, forklarer han.

Yellowtail fra 2023

Røttingsnes poengterer at Fredrikstad Seafoods produserer laks i dag, og at de har stor nytte av disse erfaringene når de utvikler anleggene i USA.

Hvis tillatelser går i orden vil Fredrikstad Seafoods produsere den tropiske arten yellowtail kingfish i 2023. Illustrasjonsfoto: Kingfish
Hvis tillatelser går i orden vil Fredrikstad Seafoods produsere den tropiske arten yellowtail kingfish i 2023. Illustrasjonsfoto: Kingfish

-  Men nå evaluerer vi altså mulighetene for å produsere yellowtail kingfish i Fredrikstad, forutsatt godkjennelse fra norske myndigheter.

Konsernlederen anslår at det kan være mulig å produsere yellowtail kingfish i Fredrikstad fra 2023.

Nordic Aquafarms produserer yellowtail kingfish i Danmark i dag, og selskapet skal utvide produksjonskapasiteten på anlegget Sashimi Royal i 2022.

Overføring av kompetanse

Selskapene i Norge og Danmark har i dag felles produksjonsledelse, noe som bidrar til løpende overføring av kompetanse mellom selskapene. Røttingsnes forteller at deres datterselskap Maximus i Danmark har stamfisk for produksjon av yellowtail kingfish, og har stor kompetanse på å produsere yngel av god kvalitet.

Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms forteller at Miljødirektoratet har virket positive til planene deres. Planene må også godkjennes av Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen. Foto: Harrieth Lundberg
Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms forteller at Miljødirektoratet har virket positive til planene deres. Planene må også godkjennes av Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen. Foto: Harrieth Lundberg

- Denne kompetansen vil overføres til Fredrikstad Seafoods når det blir relevant, på samme måte som relevant kompetanse i dag overføres fra Fredrikstad til Danmark, påpeker han.

- Hadde dere forventet at den landbaserte laksen skulle bli lønnsom på et tidligere tidspunkt?

Utviklingen i Fredrikstad Seafoods har i stor grad gått som planlagt, hvis man ser bort fra konsekvensene av pandemien vi har måttet leve med i hele perioden vi har solgt fisk.

Konsernlederen forteller avslutningsvis litt mer om planene deres i USA.

- I USA har vi to prosjekter under utvikling. Fullt utbygd skal hvert anlegg produsere 25.000 tonn laks. I Belfast, Maine, har vi alle tillatelser på plass, og skal gjennomføre ytterligere detaljprosjektering og planlegging før byggestart. I Eureka, California, forventer vi å ha alle tillatelser på plass i løpet av året, avslutter han.

Det var Dagens Næringsliv som først kom med nyheten om at Fredrikstad Seafoods skal satse på den nye arten.