Konferansen Fremtidens smoltproduksjon arrangeres i år for åttende gang, og arrangørene gleder seg over igjen å ønske velkommen til konferanse på Sunndalsøra. Fra venstre: Sigrun Rødset, Ane Wennevold, Tove-Lise Torve (alle fra Suns), Trine Ytrestøyl, Ingrid Lein og Åsa Espmark (alle fra Nofima).

Forskning og næring møtes på «Fremtidens smoltproduksjon»

– Konferansen er en yngleplass for kunnskapsutveksling mellom oppdrettere og forskere. De to dagene i oktober er spekket med fakta fra forskerne og erfaringer fra næringsaktører, skriver arrangørene i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

− Bare siden forrige konferanse har vi fått betydelig mer forskningsbasert kunnskap om smoltproduksjon, og erfaringer med løsninger i næringen bygger seg opp. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet er også på plass og vi håper det blir et fruktbart treffpunkt, sier Trine Ytrestøyl.

Ytrestøyl har ledet arbeidet med det faglige programmet med Fremtidens smoltproduksjon, som går av stabelen 16.–17. oktober 2024 på Sunndalsøra. Konferansen har trukket 2–300 deltakere fra bransjen annethvert år siden starten i 2008.

Konferansen er for alle som er interessert i produksjon av smolt og postsmolt, enten det foregår i lukkede anlegg på land eller i sjø. 

− Det er en rask utvikling i retning av økt produksjon av stor smolt samtidig som det er utfordringer med velferd og dødelighet i sjø. God smoltkvalitet er en del av løsningen på disse utfordringene, sier Trine Ytrestøyl, som er seniorforsker i Nofima.

Under årets konferanse vil temaer være erfaringer med produksjon av stor smolt, smoltkvalitet, fiskehelse og -velferd, vannkvalitet i RAS samt fôr og fôring i RAS. Nytt av året er paneldebatt. 

De som ønsker det får omvisning i RAS-fasilitetene på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, rett før konferansen starter.

Utstillere er velkommen 

Arrangørene knytter til seg sentrale sponsorer fra bransjen for å kunne tilby en bedre konferanse til en rimelig kostnad for deltakerne.

Sponsorene har stands i utstillingsområdet utenfor konferansesalen.

− Her er det plass til mange utstillere i tillegg til sponsorene, sier Ingrid Lein. Hun koordinerer bedriftene som ønsker å presentere sine produkter og kompetanse under konferansen.

− Vi prøver hver gang å gjøre dette til en enda bedre møteplass for leverandører og konferansedeltakere. Det er sosialt og pleier å være en veldig hyggelig møteplass i tillegg, avslutter hun. 

Påmeldingen er åpnet på www.smoltproduksjon.no. Konferansen arrangeres av Nofima og Sunndal Næringsselskap.