Havbruksdirektør i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum mener stansen kan ha noe for seg.
Havbruksdirektør i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum mener stansen kan ha noe for seg.

Kan være fornuftig med en fot i bakken

Meldingen om at regjeringen stopper muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land tok Sjømat Norge litt på sengen i dag. – Men kan være lurt å få noen avklaringer, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum.

Publisert Sist oppdatert

Stansen vil ifølge departementet gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass. I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder og gjelder nye søknader som ikke er kommet inn ennå.

Søknader som allerede ligger til behandling hos fylkeskommunen, vil bli behandlet på vanlig måte.

– Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen om den midlertidige stansen.

Uklare definisjoner

- Dette kom overraskende på oss, men samtidig så tenker vi at det kan være greit å ta en fot i bakken. Et stopp i seks måneder er tross alt en kort periode, sier Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge.

- Vi har registrert at det er noe usikkerhet rundt definisjonen på hva som er sjøbasert og hva som lukket på land, det er en del grensetilfeller der dette er uklart. Her har for eksempel Fiskeridirektoratet hatt en definisjon, mens for eksempel Vestland fylkeskommune har prøvet å komme opp med en annen, sier han.

Dette var også noe av problemstillingen i rettssaken Staten anla mot Losna Seafood i Solund, som de tapte, og som de i går meldte de ikke vil anke.

Men han sier det også er noen uklarheter i vedtaket fra NFD.

- Vi er ikke helt sikkre på om statsråden tenker at han skal avvente Havbruksutvalgets vurderinger eller om det skal kjørers et parallelt løp her, sier Grøttum.

Grunnrente og biosikkerhet

At man har fått grunnrenteskatt-saken aktualiserer også det å få en del avklaringer seg ytterligere.

- Det handler ikke lenger bare om en tillatelse til å drive, men også om man kommer i en grunnrenteposisjon eller ikke, sier han.

Et annet aspekt han trekker frem er det som har med biosikkerhet å gjøre.

I meldingen fra NFD heter det bl.a. at «Når det gis tillatelse til akvakultur på land for et anlegg med nær tilknytning til sjø, kan slike anlegg påvirke sjø og sjøbaserte oppdretteres mulighet for vekst innenfor trafikklyssystemet.»

- Selv om det er et landbasert anlegg, så har man utslipp, som kan ha innvirkning for det totale biosikkerhetsbildet. Derfor kan det altså etter vår mening være lurt å få gjort de avklaringene, sier han