Gigante Salmon bygger landbasert matfiskanlegg i Rødøy kommune på Helgeland i Nordland fylke.
Gigante Salmon bygger landbasert matfiskanlegg i Rødøy kommune på Helgeland i Nordland fylke.

Kjøper seg opp i landbasert

Nord-Norsk Eiendom AS, et selskap eid av Rune Johansen, CFO i Gigante Salmon AS,har ervervet 25 000 aksjer i Gigante Salmon AS.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding skriver Gigante Salmon at Nord-Norsk Eiendom ervervet de 25 000 aksjene til en gjennomsnittlig kurs på 6,63 kr per aksje.

Etter gjennomføring av transaksjonen, eier Nord-Norsk Eiendom AS 275 000 aksjer i Gigante Salmon AS.

Gigante Salmon

Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøya i Rødøy kommune på Helgeland i Nordland.

Selskapets akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømmingssystem.

Gigante Salmon Rødøy AS innehar tillatelse til produksjon av 13 731 MTB laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune.

Anlegget er under bygging, og den første fisken er planlagt satt i anlegget 2. halvår 2023.

Gigante Salmon AS er eier av Feøy i Fleinvær, Gildeskål kommune. Planprogrammet for Feøy er under politisk behandling, og Gigante Salmon AS planlegger en planprosess for Feøy med mål om å avklare om det skal søkes tillatelse til landbasert akvakultur også i Gildeskål.

Største eier i Gigante Salmon AS er Gigante Havbruk AS, med 61 %.