I en SoMe-oppdatering forteller Gigante Salmon at smolten nå har passert 350 gram, og forventer å starte slaktingen i løpet av 2. kvartal 2025.

Forventer å slakte ut Gigante-fisken i Q2 neste år

Testproduksjonen til Gigante Salmon har passert 350 gram, og målet er at den slaktes ut Q2 neste år.

Publisert Sist oppdatert

Gigante Salmon bygger for tiden sitt landbaserte lakseanlegg i Rødøy kommune i Nordland.

Hele anlegget står ferdig første halvår 2025, men allerede i januar startet prøveproduksjonen i det ene lengdestrømskaret som står ferdig. 

Rebekka, Hans-Kaare, Daniel og Anders passer på fisken til Gigante Salmon og har den siste tid hatt strålande solskinnsdager på jobb.

Anlegget har en MTB på 13 731 tonn, noe som etter hvert vil gi en årsproduksjon på rundt 20 000 tonn laks, som tilsier rundt 160 000 fisk.

Ukentlig helsesjekk

I en SoMe-oppdatering forteller Gigante Salmon at smolten nå har passert 350 gram, og selskapet forventer å starte slaktingen i løpet av 2. kvartal 2025.

-  Hver uke gjør vi en helsesjekk av fisken, som gir oss verdifull informasjon om fiskens utvikling, ve og vel. Vi undersøker de samme punktene hver eneste uke, på den måten avdekker vi om det er noen endringer i fiskens helse som må avhjelpes, opplyser de. 

Selskapet undersøker om det er lus på fisken, om den har sår, finneslitasje, øyeproblemer, om det beskyttende slimlaget er tjukt og godt, og om det er noe annet som er verdt å merke seg. Til slutt blir hver fisk målt og veid. 

- Snittvekten er nå passert 350 gram, men noen fisk er mindre og noen er større. For at det ikke skal være skremmende for fisken bedøver vi dem, og gjennomfører undersøkelsen så skånsomt som mulig. Etterpå får den tid til å komme til seg selv igjen før vi slipper den tilbake i karet til resten av flokken, skriver selskapet. 

Det ene lengdestrømkaret til Gigante Salmon er ferdigstilt, og oppdrettsselskapet utfører nå testproduksjon der smolten har passert 350 gram.