Bildet viser Millinocket, med de gjenværende delene av papirfabrikken i forgrunnen og Mount Katahdin i bakgrunnen. Great Northern Salmons anlegg ligger til høyre for elven. Den historiske papirfabrikken okkuperte bare en liten del av eiendommen.

Nofitech valgt for anlegg som skal bygges i Maine

Katahdin Salmon har fått midler til å starte grunnarbeidene til sitt RAS-anlegg i Maine, USA. Nå har de også valgt RAS-leverandør. Og de skifter navn.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra selskapet, signert Marianne Naess, administrerende direktør og medstifter av Katahdin Salmon, Inc., forteller de at de har fått 6 millioner dollar for å utbedre og forberede prosjektområdet for byggingen av Katahdin Salmons 10 000 tonns RAS-anlegg.

De har fått 5 millioner dollar fra US Environmental Protection Agency (EPA). Støtten ble tildelt selskapets utviklingspartner Our Katahdin for utbedring av prosjektområdet i samarbeid med Katahdin Salmon. Denne støtten kommer i tillegg til 1 million dollar i finansiering fra Department of Economic and Community Development (DECD) i Maine for samme formål.

– Støtten vil spille en avgjørende rolle i å utbedre 26 mål av det tidligere fabrikkområdet lagune for avløpsvann. Dette EPA-finansierte prosjektet vil rydde veien for et oppdrettsprosjekt som har sikret store prosjekttillatelser og er planlagt å starte byggingen i 2025, sier Sean DeWitt, president i Our Katahdin.

Ifølge pressemeldingen heter det at disse føderale og statlige bidragene reduserer selskapets totale kapitalutgifter og gjør det mulig for selskapet å starte byggingen med et fullstendig forberedt og utgravd område, noe som reduserer byggekostnadene og tidslinjen. Fordelen knyttet til byggeperioden er anslått til å være seks måneder.

– Å bli valgt for en så betydelig støtte som dette av EPA viser kvaliteten på arbeidet som vår utviklingspartner 'Our Katahdin' har lagt ned i utviklingen av det tidligere papirfabrikk-området, og også det store potensialet for Katahdin Salmon til å omgjøre tomten, sier Marianne Næss, administrerende direktør i Katahdin Salmon.

Kartet viser det tidligere området til Great Northern Paper Company (One North) som nå utvikles av «Our Katahdin».

Velger Nofitech

I pressemeldingen avslører de også at de har valgt Nofitech som RAS-leverandør for Great Northern Salmons Millinocket-farm.

– Vårt erfarne produksjonsteam har en klar visjon for vår fremtidige RAS-design og funksjonalitet, og Nofitechs tilnærming var det beste teknisk, kommersielt og kulturelt, skriver de.

– Det ble klart så snart vi begynte å utforske fremtidig samarbeid at vi ser ting på samme måte, og at Nofitech har en design som er kompatibel med vår bioplan. Nofitechs rykte for å levere på forventninger om kostnad, ytelse og tidsplan, bevist gjennom deres gjentatte forretninger med flere kunder, var også en viktig faktor i beslutningen, sier Dean Guest, leder av RAS-teknologi.

Administrerende direktør i Nofitech, Robert Hundstad er naturlig nok glad for å ha blitt valgt og sier dette markerer starten på et langsiktig partnerskap, basert på delte verdier, forståelse og mål.

Prinsippskisse av Nofitechs anlegg. Den er ifølge RAS-leverandøren en kombinasjonen av kompakt design og omfattende bruk av standardiserte prefabrikkerte enheter, noe som ifølge dem gir lavere totale kostnader enn lignende anlegg. - Den kompakte patenterte strukturen gir korte rørledninger, mindre fotavtrykk og er designet for å forhindre opphopning av sedimenter. Bygging og design er utviklet for produksjon med ferskvann og produksjon i de mest krevende miljøene med sjøvann, forteller de.

Bytter navn

En tredje nyhet som presenteres er at selskapet nå når de går inn i en ny fase, skifter navn fra «Katahdin Salmon» til «Great Northern Salmon».

Millinocket-anlegget vil være lokalisert på den 1400 mål store eiendommen som tilhørte Great Northern Paper Company, som permanent stengte i 2008. Da Millinocket-fabrikken åpnet i 1900, var det verdens største papirfabrikk. Det var den første papirfabrikken som hadde et eget vannkraftverk og distribusjonsanlegg på stedet. Great Northern Paper Mill var hjørnesteinen i samfunnet og gjorde byen til en av Maines mest blomstrende samfunn.

– Katahdin Salmon har vært et godt navn for de innledende utviklingsfasene i Maine. Nå som selskapet går inn i en ny fase, er det riktig tidspunkt å skifte til et navn som reflekterer selskapets utvikling og veien videre, men som fortsatt knytter selskapet til lokalsamfunnet,» sier Marianne Næss.

– Selskapet fokuserer på å utvikle det første lokaliteten i Millinocket. Det nye varemerket vil være skalerbart til fremtidige lokasjoner og reflekterer vår ambisjon om å ekspandere til andre steder i Nord-Amerika, sier hun videre.

Ifølge selskapet representerer navnet «Great Northern Salmon» selskapets visjon: å produsere laks av høy kvalitet i områder med tilgang til rikelig med rent og kaldt vann i Nord-USA.

Den nye logoen til Great Northern Salmon beholder logoelementet med fisk som svømmer i en rund tank. Fargene er mørkeblå, som ifølge selskapet representerer det rene og kalde vannet, og laksefargen representerer produktene. - Det nye merket reflekterer også båndene til lokalsamfunnet og dets historie, samtidig som det representerer våre fremtidige ambisjoner og retning, forteller de.

Veien videre

Prosjektet vil bli ledet av Sevee & Maher Engineering. Entreprenør for prosjektet forventes å bli valgt i løpet av de neste månedene, med utbedring som starter senere i sommer.

Hovedarbeidet involverer dekantering av lagunen, fjerning av gammel infrastruktur og håndtering av slamavleiringer på stedet.

Detaljert design er planlagt å starte denne sommeren.