Grieg Seafood har drevet med stamfiskproduksjon siden 1987, og nå er det for andre gang blitt påvist ILA på stamfisken til selskapet.

Peker på en sårbarhet i norsk stamfiskproduksjon

Det har vært en økning i antall ILA-tilfeller på landbaserte anlegg. Grieg Seafood Rogaland jobber nå for å avdekke hva som kan være kilden til smitten på deres stamfiskanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken skrev LandbasedAQ om at det er påvist ILA ved strykestasjonen Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke.

Dette er andre gang Grieg Seafood Rogaland får ILA-problemer på stamfiskanlegget.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten ble tømt for fisk 25. januar.

- Gjort flere funn

Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland sier til LandbasedAQ at helt siden de startet med stamfisk mener hun selskapet har vært en av de mest stabile leverandørene av rogn til norsk lakseoppdrett.

Samfunnskontakt Liv Marit Årseth i Grieg Seafood Rogaland.

- De siste årene er det funnet ILA-virus ved flere stamfiskanlegg langs norskekysten, og at det ble gjort funn også på vårt anlegg mener vi illustrerer sårbarheten i norsk stamfiskproduksjon.

Årseth forteller videre at fisken ikke har vist noen kliniske tegn til sykdom.

- Øvrig drift og produksjon er ikke blitt påvirket, og de ni ansatte på anlegget har hatt andre oppgaver i bedriften, frem til de nå er i gang med klargjøring for neste sesong.

Hun sier selskapet bruker store ressurser på å sikre stamfisken deres mot smitte.

- Når vi likevel har fått smitte på anlegget vårt jobber vi med å avdekke hva som kan være kilden til smitten, gjennom analyser av vannprøver og sporing av genomiske likheter med ILA- virus på andre lokaliteter, sier hun avslutningsvis.