Torsken oppfører seg annerledes enn laksen, og den krever lavere strømhastighet i karene. Dette var en medvirkende årsak til at det bygget seg opp H2S i anlegget som tok livet av nesten all fisken før jul.
Torsken oppfører seg annerledes enn laksen, og den krever lavere strømhastighet i karene. Dette var en medvirkende årsak til at det bygget seg opp H2S i anlegget som tok livet av nesten all fisken før jul.

Derfor døde fisken hos Havlandet

Havlandet har analysert hendelsen der 32 000 torsk døde i RAS-anlegget i desember.

Publisert

I en melding fra selskapet bekrefter de den første mistanken om at årsaken til fiskedød i karene var knyttet til hydrogensulfid som dannet seg i systemet.

- Dette var en følge av at oppdrett av torsk krever lavere strømhastighet enn oppdrett av laks. Strømhastigheten ble dermed lavere enn sedimentasjonshastigheten for organisk materiale, noe som førte til avleiring og dermed produksjon av hydrogensulfid, skriver Beate Grønnevik i Havlandet i meldingen

Havlandet RAS Pilot er bygget i 2020 som et utviklingsanlegg i mindre enn kommersiell skala.

Anlegget er primært bygget for å fremskaffe kunnskap om teknologi og biologi i landbasert matfisk produksjon av utvalgte arter på saltvann.

Natt til tirsdag 27. desember døde nær all torsken i anlegget. Tegnene pekte på at det hadde oppstått en hydrogensulfid-forgiftning. Til sammen døde ca. 32.000 fisk med snittvekt ca. 1,5kg.

- Piloten har over to år gjennomført to vellykkede produksjoner av laks frem til slakt. Anlegget var nå i gang med første produksjon av matfisk av torsk. Forsøket viste god tilvekst og fôrutnyttelse, lav dødelighet, ingen begynnende kjønnsmodning eller sykdom. Resultatet så vi over en periode på 4 måneder og forventet slakt var tidlig sommer 2023, skriver hun.

Krever lavere strømhastighet

Hun påpeker at selv om laks og torsk nå vokser omtrent like hurtig, er det imidlertid andre faktorer som skiller de to artene.

- Eksempelvis krever torsken lavere strømhastighet enn laksen. Pilotanlegget er nå fullstendig gjennomgått, og årsaken til hendelsen er nå klar. Lavere strømhastighet i karene har ført til at det dannet seg sedimentasjon av organisk materiale i et lite område av karet. Det er i dette området det har oppstått hydrogensulfid, som umiddelbart ble sett på som den mest sannsynlige årsaken, noe som har vist seg korrekt. skriver hun.

Oppdrett av fisk ved bruk av RAS teknologi er ifølge Grønnevik helt sentralt i Havlandets strategi.

- Vi har ikke mistet troen på de store mulighetene som ligger i denne teknologien. Problemet med sedimentering ved lavere strømhastighet er i ferd med å bli utbedret slik at dette ikke skal kunne oppstå i kommersielle anlegg. Havlandet har god aktivitet og gode resultat i alle de andre anleggene der det svømmer totalt i overkant av 11 millioner fisk og yngel, avslutter hun.