Torskeyngel 30 gram hos Havlandet.
Torskeyngel 30 gram hos Havlandet.

Ny oppdagelse gir vekstrekord for Havlandet-torsken

Havlandet holder til på Norges største forsyningsbase, Fjord Base i Florø. Her har selskapet, siden tidlig 2000-tall drevet landbasert oppdrett av torsk. Når de nå produserer 7. generasjon Havlandet torsk har de funnet en bestemt faktor som kan sikre at torsken vokser raskere hele livet.

Publisert

I følge selskapet tar 7. generasjon Havlandet-torsk stadig nye vekstrekorder.

Fisken som var 10 gram i starten av 2022 vil være 3,5 kilo ved årets slutt. Det finnes ingen fasit eller lærebøker som forklarer hvordan man skal jobbe med landbasert oppdrettstorsk. Arbeidet til Halvard Hovland og resten av gjengen hos Havlandet er derfor preget av kontinuerlig utvikling, innovasjon og nybruddsarbeid.

Havlandet sier de stadig søker nye forbedringer, helt ned på detaljnivå for å oppnå den beste produksjonen og den beste fiskehelsen. Deres nyeste prosjekt er et bevis på dette, hvor Havlandet har oppdaget at hvis torsken går på varmt vann, vil den vokse raskere også etter at den går over på kaldt vann.

Prosjekt: Torskevekst ved ulike temperaturer

I perioden fra nyttår og frem til september 2022 har formålet med prosjektet vært å teste følgende hypoteser:

  • Hvor godt vokser F7* på råvann (8,5 grader) opp til 400 gram, og hvilken andel deformiteter produseres under disse forholdene. Hensikten er å vise potensialet på lav temperatur.

  • Hvor godt vokser F7 på 11 grader opp til 300 gram og så videre på råvann (8,5 grader) med tanke på en fremtidig større settefisk.

  • Hvor godt vokser F7 på 11 grader hele veien til 4 kg. Hensikten er Havlandet sin plan for landbasert oppdrett av Matfisk Torsk.

- Kaldtvannsgruppen vokste fra 8 gram (tidspunkt for overgang fra 11 til 8,5 grader) til 400 gram på 17 uker. Det tok 10 uker fra 8 gram og til 100 gram. Gruppen som først fikk varmt (11 grader) og så fikk kaldt (8,5 grader) vann, vokste dobbelt så fort og var over 200 gram etter 10 uker. I denne gruppen var tettheten imidlertid lavere enn i kaldtvannsgruppen. Denne gruppen viser meget god tilvekst etter en akklimatiseringsperiode, noe som virker meget lovende iht. utsett av stor settefisk, spesielt i de kalde periodene ila året, forklarer selskapet.

Varmtvannsgruppen viser sterk tilvekst, bedre enn tidligere sett hos Havlandet stammen, noe som er å forvente da denne fisken er F7 og tidligere test er foretatt hos F6. Denne fisken forventer de skal være 3,5 kg ved utløpet av 2022. Ved starten av 2022 var fisken i snitt 10 gram.

- Det er alltid kjekt når testingen og prosjektene våre gir gode og tydelige resultat. Det er nyttige læringer vi tar med videre i produksjonen, og som vil forbedre avlsmaterialet ytterligere, sier Halvard Halvard, daglig leder Havlandet Marin Yngel.