Fra produksjonen av laks i Havlandet RAS Pilot, hvor vi nå skal produsere torsk i anlegget.
Fra produksjonen av laks i Havlandet RAS Pilot, hvor vi nå skal produsere torsk i anlegget.

Får millionstøtte til Norges første RAS-anlegg for torsk

Innovasjon Norge har nå gitt et bidrag på syv millioner kroner til Havlandet sin satsning på matfiskproduksjon av torsk i RAS.

Publisert Sist oppdatert

Havlandet holder til på Norges største forsyningsbase, Fjord Base i Florø. Her har selskapet, siden tidlig 2000-tall drevet landbasert oppdrett av torsk.

- Vi ga aldri opp avlsmaterialet som nå gjør at vi har 7. generasjon i karene, og Norges eneste private avlssystem på torsk. Gjennom 20 år har vi ikke hatt sykdom på avlsmaterialet eller uønsket kjønnsmodning. Med avgjørende støtte fra Innovasjon Norge skal vi nå ta produksjonen av landbasert torsk ett steg videre, sier daglig leder Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel til LandbasedAQ.

Vellykket produksjon av landbasert laks

I 2019, som 2. aktør i Norge bygget de et anlegg for landbasert laks gjennom RAS-teknologi. Dette anlegget var et pilotprosjekt, hvor selskapet skulle dokumentere at de kunne innfri på biologiske og kommersielle forutsetninger.

- Den første laksen kom i karene februar 2021, og på knappe 8 måneder vokste den fra 330 gram til snittvekt på 4,1 kg. Dette er en vekst som har overrasket både fôrprodusent og veterinær, og resultatet er uten utfordringer med kjønnsmodning og svært lav dødelighet. I 2. runde tok vi med oss alle erfaringer og læringer fra første produksjon, og resultatene var ikke til å ta feil av. Med en dødelighet ned i 2,5% og problemfri produksjon bekreftet Havlandet det resultatet vi så i fjor og leverer i tillegg ett enda bedre resultat, sier han.

Torsk i RAS-anlegget

Nå skal selskapet ta det hele ett steg videre, og utnytte den kompetansen de opparbeidet seg med to suksessrike innlegg av laks og den erfaringer de besitter på torsk.

- Vi skal derfor ta settefisk av torsk inn i RAS-anlegget. Dette gjør vi for å dokumentere og utvikle produksjonen av torsk, og for å sikre kontinuitet i landets eneste operative RAS-pilot i industriskala. Ingen har erfaring med matfiskproduksjon av torsk på RAS-teknologi, og metoden er derfor å anse som helt ny.

Støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en av selskapets viktigste støttespillere. De ga dem nødvendige midler for å sette i gang med landbasert laks, og har nå bidratt med 7 millioner NOK for å produsere torsk i RAS-anlegget.

- Vi er veldig glade for at Innovasjon Norge vil være med på satsingen vår! Det er viktig for oss med gode støttespillere som har like stor tro på prosjektet som oss selv. Uten dem hadde det ikke blitt noe utvikling, sier Hovland.

Kontinuerlig arbeid og innovasjonsevne alle disse årene har gjort at vi nå besitter unik kompetanse som vi tar med oss videre inn i våre ambisiøse fremtidsplaner.