Havlandet mener RAS-anlegg er optimalt med tanke på energi, fordi de ikke bruker så mye energi på å varme opp vann og har mindre energitap til avløp. Her fra pilotanlegget deres for laks.
Havlandet mener RAS-anlegg er optimalt med tanke på energi, fordi de ikke bruker så mye energi på å varme opp vann og har mindre energitap til avløp. Her fra pilotanlegget deres for laks.

- Energibruken på RAS-anlegget er gunstig

Havlandet har rutiner for å bruke minst mulig strøm på deres pilotanlegg for laks, og selskapet mener energibruken på slike anlegg er spesielt gunstig.

Publisert

LandbasedAQ har tidligere skrevet om at høye strømpriser påvirker havbruksnæringen i Sør-Norge. Fredrikstad Seafoods har blant annet sagt at de kan tåle høyere strømpriser med yellowtail kingfish.

I august skrev vi om Havlandet som har slaktet 285 tonn laks fra RAS-anlegg. Dette var selskapets andre produksjon av slakteklar laks, hvor Havlandet som 2. aktør i Norge produser matfisk på RAS-teknologi.

Mindre energitap

Havlandet har slaktet 285 tonn laks fra deres pilotanlegg.
Havlandet har slaktet 285 tonn laks fra deres pilotanlegg.

Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel og Fredrik Grahl-Jacobsen i Havlandet RAS Pilot kan fortelle til LandbasedAQ at de har sett en økning på 12 % når de sammenligner strøm til produksjon for første halvår 2021 og første halvår 2022.

- Energibruken på RAS-anlegget er gunstig fordi vi ikke bruker så mye energi på å varme opp vann og vi har mindre energitap til avløp. Samtidig er ikke RAS-anlegget optimalt bygd for minst mulig energiforbruk, da det er et pilotprosjekt, forklarer Grahl-Jacobsen.

Ettersom Havlandet holder til nord for Sognefjorden er de ikke like påvirket av strømprisen.

- Så for en gang skyld er vi glad for å bo her på Vestlandet, til tross for mye regn, sier Hovland.

LandbasedAQ kunne tirsdag komme med nyheten om at Havlandet Norcod endelig har satt i gang verdens største yngelanlegg for torsk på Fjord Base i Florø. Ved siden av yngelanlegget planlegger de å bygge settefiskanlegg for torsk, samt matfisk anlegg for både torsk og laks med RAS-teknologi.

Bruker minst mulig strøm

Grahl-Jacobsen påpeker at det er få tiltak som kan gjøres for å senke energibruken ytterligere på pilotanlegget deres.

- Havlandet har allerede prosedyrer for å bruke minst mulig strøm og ikke sløse med energi. Det er bra både for produksjonen og miljøet, fastslår han.

- Hvordan er energiforbruket deres per kilo produsert laks?

- Det har regnet litt på, men vi ønsker å holde informasjonen internt, sier han avslutningsvis.