Havlandet Havbruk fikk i slutten av april godkjenning for matfiskanlegg av torsk, med en MTB på 10 000 tonn i året, opp til 5kg. Bildet viser torskeyngel på ca. 30 gram
Havlandet Havbruk fikk i slutten av april godkjenning for matfiskanlegg av torsk, med en MTB på 10 000 tonn i året, opp til 5kg. Bildet viser torskeyngel på ca. 30 gram

Slik vil de produsere RAS-torsk

Havlandet Havbruk har fått alle nødvendige godkjenninger for å drive oppdrett av 10 000 tonn matfisk i RAS på Gaddholmen i Kinn Kommune.

Publisert

Kyst.no skrev nylig om at Havlandet sammen med Norcod, bygger Norges største yngelanlegg for torsk, og at de nå har fått tett tak over anlegget der det skal produseres 24 millioner yngel i året.

Produksjonsstart er planlagt til høsten og det er kalkulert en kapasitet på 24 millioner 1-2 grams yngel i året. Selskapet har også planer om et anlegg for settefisk av torsk, med 12 millioner fisk/ 1200 tonn i året.

Havlandet Havbruk fikk også i slutten av april nødvendige godkjenninger for matfiskanlegg av torsk, med en MTB på 10.000 tonn i året, opp til 5kg.

Matfiskproduksjonen skal foregå i eget bygg, separat fra settefisk og stamfiskproduksjon som virksomheten har tillatelser til på samme landareal.

Tre produksjonssykluser per år

Hver generasjon skal starte med et innlegg på 800 000 - 850 000 settefisk på ca 100 gram, og slutter med uttak av ca. 3333 tonn konsumtorsk (4 - 5 kg). Det er lagt opp til tre produksjonssykluser pr år, og det legges opp til slakting av fisk over 12-16 uker pr syklus.

Teknologien til RAS-anlegget er det ScaleAQ som leverer.

Anlegget skal drives på full salinitets sjøvann i RAS-anlegg med vanninntak fra Årebrotsfjorden på 100 meters dyp.

Tilførsel av nytt spedevann vil være ca 20 % av systemvolumet pr døgn. Spedevannet vil i forkant av RAS-prosessen bli grovfiltrert med filter med 100 mikron åpning, deretter finfiltrert med filter med 10 mikron åpning og UV-behandlet. Vannutslippet vil ligge på 15 meters dyp og skal desinfiseres med ozon.

Tetthet i kar skal ikke overstige 125 kg/m3.

Halvard Hovland, daglig leder i Havlandet Marin Yngel har tidligere fortalt Kyst.no at han tror oppdrett i RAS-anlegg gir gode muligheter til å produsere en stor torsk uten kjønnsmodning hele året, noe selskapet tror markedet vil sette pris på.

Det er ikke kjent når matfiskanlegget vil bli bygget.