I en utbyggingsfase fikk man en brems i utviklingen, men dette har tatt seg opp igjen etter en veldig god innsats på å få jobbet bort de biologiske utfordringene, forteller daglig leder i Hardingsmolt, Frode Sandven.

Kraftig forbedring for Hardingsmolt

Hardingsmolt nær doblet omsetningen, seksdobler driftsresultatet og snudde årsresultatet fra minus til solid pluss i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Hardingsmolt gikk fra ca. 130 til nær 220 millioner i omsetning fra 2022 til 2023.

Ettersom kostnadene ikke endret seg forholdsmessig like mye, forbedret driftsresultatet seg fra ca. 8 til 50 millioner kroner.

Relativt høye finanskostnader (ca.10 mill kr i 2022 og 14 mill kr i 2023), medførte at resultat før skatt ble negativt i 2022, men pga. det solide driftsresultatet i 2023, ble det i fjor snudd til pluss på vel 35 mill kr.

Årsresultatet endte i 2023 på 27 mill kr i pluss, mot minus 700 tusen året før.

Daglig leder Frode Sandven sier i en kommentar til LandbasedAQ at han er  fornøyd med årsresultatet 2023. 

Hardingsmolt AS

Tall i millioner kroner 2023 2022
Omsetning216128
Driftsresultat508
Driftsmargin23 %7 %
Res.f.skatt36-2
EK-andel %32 %25 %

- Det har vært en gradvis økende omsetning siden 2015 etter en strategisk satsing på å produsere større fisk for sjøsetting. I en utbyggingsfase fikk man en brems i utviklingen, men dette har tatt seg opp igjen etter en veldig god innsats på å få jobbet bort de biologiske utfordringene, og vi har opparbeidet oss gode rutiner for å håndtere den utvidede produksjonen, sier han. 

- De siste årene har det gått veldig bra biologisk, og den gode biologien gjenspeiles dermed etter hvert i økonomien. Vi vil i løpet av året gå videre med neste trinn i utbyggingen, og resultatet investeres dermed i utvikling av videre drift, legger han til. 

Om Hardingsmolt 

Hardingsmolt AS er lokalisert på land i Tørvikbygd i Kvam Kommune og i sjø ved Koløyholmen i Fitjar kommune, begge lokaliteter i Vestland fylke.

Selskapet får inn rogn, klekker til yngel og sender smolten videre når den er 200-400 gram.

Per i dag sender selskapet den oftest videre til lukkede merder på Fitjar for neste vekstfase, men de kan også la fisken vokse opp til en kilo i landanlegget.

Selskapet opplyser at de har langsiktige avtaler med eierselskapene kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS og Fremskritt Laks AS,

Man har ved settefiskanlegget i Tørvikbygd etablert anlegg for slamhåndtering som benyttes i biogassproduksjon. Man har også siden 2023 arbeidet med utvikling av slamhåndtering ved det flytende lukkede anlegget ved lokaliteten Koløy N, et arbeid som fortsetter i år (2024).

Selskapet står oppført med 33 ansatte.

- Hovedvekten av ansatte er på settefiskanlegget i Tørvikbygd, men det er også syv ansatte ved avdelinga på Fitjar, skriver selskapet i årsberetningen.