Får 20 millioner for å studere hvilke mikronæringsstoffer laksen trenger i ulike livsfaser

Hvilke mikronæringsstoffer kan beskytte laksen mot sykdom? Det skal HI-forskere finne ut av i et nytt prosjekt.

Havforskningsinstituttet skriver i en nyhetssak på sine hjemmesider at det de siste årene har det skjedd store endringer i oppdrettsnæringen når det gjelder kostholdet til oppdrettslaksen.

- Men anbefalingene for mikronæringsstoffer i fôret er fortsatt basert på gamle eller utilstrekkelige data, og dette kan påvirke laksens helse i dagens intensive produksjon.

Nå har et nytt HI-ledet laksehelseprosjekt fått 20 millioner i støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og 4 millioner som egeninnsats fra HI og samarbeidspartnere.

Prosjektet REVITALISE skal vare fra 2023 til 2026, og er et samarbeid mellom HI, Nofima, NMBU, Skretting ARC og MOWI.

– Målet med prosjektet er å finne de optimale nivåene av utvalgte mikronæringsstoffer for oppdrettslaks i de forskjellige livsfasene, både under normale og utfordrende forhold. Det vil bedre laksens evne til å tåle stress og fiskens motstandsdyktighet mot sykdommer, sier prosjektleder Antony Philip i saken.

Ved hjelp av flere fôringsforsøk skal forskerne spesielt prøve å finne de optimale nivåene av vitamin E, folat og vitamin A i de ulike fasene av laksens livsløp.

Havforskerne skal også se på samspillet mellom vannkvalitet og laksesmoltens behov for sink eller selen i RAS-anlegg.