Illustrasjonsfoto: Helgeland Miljøfisk

Ber ministeren gripe inn i Mattilsynet-klage

Mattilsynet har sagt at klagen på landbasert oppdrett først kan behandles til våren. Det finner ikke selskapet seg i og ber ministeren gripe inn.

 Ifølge en sak hos Brønnøysunds avis vil ikke Mattilsynet prioritere behandling av klagen på avslaget til Helgeland Miljøfisk på Toftøya.

Nå håper oppdretterne at fiskeriministeren tar tak i saken.

Helgeland Miljøfisk fikk før jul i fjor avslag på sin søknad om å få etablere landbasert matfiskoppdrett på Toftøya.

Begrunnelsen er at det ligger for nært oppdrettslokasjonen Lismåsøy. De mener at etablering av Toftøya vil utgjøre en uakseptabel risiko for smitte.

Selskapet har klaget, og Mattilsynet avslo klagen. Etter å ha klaget også på dette avslaget igjen fikk Helgeland Miljøfisk i april beskjed om at saken ville gå til endelig avgjørelse hos klagesaksenheten sentralt hos Mattilsynet.

Det ble samtidig ifølge avisen varslet at klagesaksenheten har 14 måneders saksbehandlingstid og at endelig avgjørelse i saken kunne forventes 31. mars 2024.

Administrerende direktør i Aquaculture Innovations, som eier Helgeland Miljøfisk, Sten Roald Lorentzen til avisen at ett års saksbehandlingstid er «uforholdsmessig lenge».

Dermed vil de nå be fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran løfte saken vekk fra Mattilsynets bord og be om en direkte behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.