Skjermdump fra byggekamera hos Hima Seafood.

Landbasert anlegg investerer stort i behandling av slam

Hima Seafood, som er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret på Rjukan, investerer i avansert slambehandlingsteknologi. 

Dette anlegget, som er utformet til å produsere 9 000 tonn fisk årlig, bygger på RAS-teknologi. Det er Sterner som leverer løsningen for slambehandling som skal bidra til å ivareta og utnytte slammet som en verdifull ressurs.

Hima Seafood sier en nøkkelkomponent i deres drift vil være behandlingen av slam fra anlegg.

I et RAS-anlegg genereres det betydelige mengder slam, som må fjernes fra vannet som sirkulerer tilbake til fisken. Karl Levinsen, prosjektdirektør hos Eyvi, hovedentreprenøren sammen med Total Betong på prosjektet, er entusiastisk over teknologien som skal håndtere slammet. 

- Vi sitter igjen med det rensede slammet som et biprodukt fra anlegget, og ved å benytte riktig teknologi vil dette biproduktet skape nye verdier. Tradisjonelt er slikt slam betraktet som avfall, men teknologiske fremskritt de siste årene har åpnet døren for en mer bærekraftig forvaltning, forklarer Levinsen. 

Illustrasjon av det landbaserte anlegget.

En viktig ressurs

Selskapet sier det var et naturlig valg med Sterner som leverandør for slambehandlingsløsningen, ettersom selskapet har mange års erfaring med leveranse av slambehandlingsanlegg.

F.v. foran: Daniel Persen, prosjektleder i Sterner. Karl Levinsen, prosjektdirektør i Eyvi. Stian Johnsen, daglig leder akvakultur i Sterner F.v. bak: Robert Eliassen, leder for slambehandling og biogass i Sterner. Sondre Kaasa, prosessingeniør i Sterner.

Resultatet av slammet er et produkt som skal gjenbrukes som organisk gjødsel i landbruket. 

- Dette vil ha betydelig verdi, ikke bare for Hima Seafood, men også for å fremme den sirkulære økonomien og beskyttelsen av vårt miljø, sier Levinsen.

Sterner er et norsk selskap som spesialiserer seg på teknologi for rent vann innen flere ulike markeder inkludert drikkevannsrensing, vannbehandling på brønnbåter, avløpsrensing og oppdrettsteknologi til akvakulturnæringen. 

Bruker restvarmen

Gjennom et omfattende forprosjekt har Sterner, i tett samarbeid med Eyvi, designet og utviklet en behandlingsprosess som vil resirkulere alt slam fra Hima Seafoods oppdrettsanlegg. Slammet blir tørket og hygienisert, og sluttproduktet er organisk gjødsel som går tilbake til landbruket. 

- Det som virkelig skiller denne løsningen fra andre er den spesielle tørkemetoden, bemerker Daniel Persen, prosjektleder hos Sterner. 

- Vi tørker og hygieniserer slammet i en og samme prosess for å oppfylle kravene i gjødselvareforskriften. Det ligger mange års erfaring og høy kompetanse bak prosjekteringen av dette komplekse anlegget, som sørger for at ytelseskravene innfris. Det bør også nevnes at restvarmen fra slam-behandlingen hos Hima Seafood vil benyttes til å varme opp bygningsmassen, noe som gjør dette til et ytterst energieffektivt anlegg.