Hjelvik Matfisk sine tanker er bygget på tomten til Hjelvik Settefisk. Nå har det begynt å bli slaktet fisk fra anlegget. Og mer skal det bli.
Hjelvik Matfisk sine tanker er bygget på tomten til Hjelvik Settefisk. Nå har det begynt å bli slaktet fisk fra anlegget. Og mer skal det bli.

Planlegger å slakte mer landbasert matfisk til vinteren

Hjelvik Matfisk har hatt sin første runde med slakt. Nå planlegger de dobbelt volum til vinteren. For «kusineselskapet» Sætre Matfisk sitter man ennå og venter på tillatelsene.

Publisert Sist oppdatert

Begge selskapene er sammen med sine respektive settefiskanlegg - Hjelvik Settefisk (søster av Hjelvik Matfisk) og Sætre Settefisk (søster av Sætre Settefisk) – majoritetseid av Atlantic Sapphire-medgründer Bjørn-Vegard Løvik. Et selskap han har ca 5 % av aksjene i.

Hjelvikselskapene har han hatt eierskap i en stund, mens Sætre Settefisk ble overtatt fra SalMar 1.1 2021. Selskapet het tidligere Rauma Sætre AS.

Sætre Settefisk AS

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning3825
Driftsresultat50
Driftsmargin12 %0 %
Res.f.skatt40
EK-andel %40 %55 %

Bjørn-Vegard Løvik er styreleder i de fire selskapene Hjelvik Settefisk, Hjelvik Matfisk, Sætre Settefisk og Sætre Matfisk.
Bjørn-Vegard Løvik er styreleder i de fire selskapene Hjelvik Settefisk, Hjelvik Matfisk, Sætre Settefisk og Sætre Matfisk.

Nå er regnskapene for anleggene kommet, og for settefiskselskapene er det pene tall.

- Driften på begge settefiskanleggene har gått som planlagt. Og med gode biologiske resultat av produksjonen gav det positive resultat for begge to, sier Bjørn-Vegard Løvik i en kommentar til LandbasedAQ. Han har rollen som styreleder i alle selskapene, men er også daglig leder i Sætre Settefisk.

Hjelvik Settefisk AS

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning1919
Driftsresultat67
Driftsmargin32 %37 %
Res.f.skatt67
EK-andel %10 %7 %

Hjelvik Matfisk

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning10
Driftsresultat-20
Driftsmargin-262 %-
Res.f.skatt-4-1
EK-andel %19 %30 %

Han peker på de ansatte som en viktig faktor for suksess.

- Vi er heldige som har erfarne og dyktige folk på våre anlegg som legger grunnlaget for den positive driften.

Også for 2022 ser det greit ut.

- Året i år ser også så langt bra ut med stabil og god biologisk drift. Men vi merker at driftskostnadene går opp på grunn av stor prisøkning på mange av våre innsatsfaktorer, sier han.

- Så vi er spente på hvordan det vil slå ut resultatmessig for oss i år, legger han til.

På same tomten som Hjelvik Settefisk holdet til på Vågstranda i Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal, har man også bygget opp fasiliteter for produksjon av matfisk. Hjelvik Matfisk har en tillatelse på 2000 tonn MTB. Her er satt opp tre kar a 1000 kbm som både kan huse matfisk og postsmolt.

- Hjelvik Matfisk hadde oppstart av produksjon av matfisk i 2021 og vi slaktet den første fisken i vinter. Totalt slaktet vi 120 tonn med snittvekt på 3,2 kg, sier han.

Dette er jo ikke spesielt stor fisk, men han forklarer det med at de på grunn av høye priser valgte å slakte fisken med lavere vekt enn planlagt.

Skisse av matfiskanlegget.
Skisse av matfiskanlegget.
Hjelvik Settefisk og Hjelvik Matfisk. Sætre Matfisk og Settefisk må man sørvestover, innover Tresfjorden for å finne.

- Nå er vi oppe i full produksjon i anlegget slik det er bygd ut i trinn en, med drift i 3 tanker.

Fisken er ennå i vekstfase og ikke slakteklar helt ennå.

- Vi vil ikke ha slaktefisk der før vinter 2023 og planlegger da å slakte 200-250 tonn, sier han.

Sætre settefisk som ligger vel 12 km fra Hjelvik, innover i Tresfjorden. Her er også planen å bygge et matfiskanlegg vegg i vegg med settefiskanlegget. Enn så lenge må all settefisken herfra transporteres bort.

- Sætre Matfisk er i planleggingsfasen ennå og vi venter på svar fra myndighetene på vår søknad om matfisktillatelse. Vi håper den er på plass nå i høst, sier Løvik.

Bilde fra byggingen av karene til Hjelvik Matfisk. I bakgrunnen skimtes Molde.
Bilde fra byggingen av karene til Hjelvik Matfisk. I bakgrunnen skimtes Molde.