Teknisk sjef Yngve Hjertenes foran tanken der man har kjørt den første batchen og nå nettopp har satt inn fisk til den andre runden.

Resirkulerer 85 % - uten biofilter

Biofilter er kompliserende. Det er også høy temperatur. I Måløy har de kjørt en prøveproduksjon som ikke helt følger all standard oppfatning av hvordan landbasert produksjon skal gjøres.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har fantastiske komparative fortrinn for å drive oppdrett i Norge. Men det gjelder ikke bare i sjø, det gjelder også på land. Det er underkommunisert.

Det mener Trond-Inge Kvernevik som er CEO i OFS Måløy. Gjennom prosjektet han leder utbyggingen av i Barstadvika ved Raudeberg/Måløy, vil han vise nettopp det.

Trond-Inge Kvernevik er CEO i OFS Måløy. Her i møterommet som ligger vindu i vindu med den første testtanken.

Noen av stikkordene er rent, kaldt dypvann, og en næringsklynge som til­fører kompetanse og høyt kvalifisert arbeidskraft.

OFS Norge AS

• OFS står for Onshore Farming Solutions.

• OFS Norge AS eier selskapene OFS Måløy AS (100%) og Ontec AS (78%)

• OFS Måløy er produksjonsselskapet med konsesjon, mens Ontec er kunnskaps- og teknologileverandør.

• Prosjektet i Måløy planlegges i tre faser med progresjonsplan for full skala (15 000 tonn) innen 2027.

• Parallelt vurderes utvikling av flere anlegg i Norge, bl. annet i Andenes.

• Deretter har man til hensikt å utvikle joint ventures i utlandet, bl.a. Singapore.

Selskapet har i år testet den første egenutviklede modulen med fisk. Modulen er egentlig fjerde generasjon av noe som har vært bygget opp og testet før; først ved Rognaldsvågen av Ecofarm i 2001, deretter ved en forskningsstasjon ved Cork i Irland, så i Machrihanish i Skottland, og nå er altså siste utgave bygget opp her i Barstadvika.

- Designet i modulen har imidlertid endret seg veldig gjennom denne prosessen, og selv på denne siste har vi gjort noen drastiske grep når det kommer til driften, forklarer Kvernevik.

Og siden tankdesignet er relativt nytt, har man – slik også Andfjord Salmon var nødt til – kjørt en testproduksjon for å dokumentere overfor Mattilsynet at dette ikke skaper problemer for fiskehelse og -velferd.

I denne prosessen har det nok ikke vært noen ulempe at Kvernevik har en tung fagbakgrunn innenfor fiskebiologi. Han var først tilknyttet fiskegruppen ved Universitetet i Oslo til han var cand.scient, og deretter stipendiat i marin økologi. Mye av forskningen bedrev han i Sørøst-Asia der han til hovedfaget dokumenterte konsekvensene av dambygging på tropiske fiskesamfunn, mens han som stipendiat forsket på populasjonsdynamikk på korallrev.

- Bortsett fra ekstremt mye feltarbeid, jobbet jeg mest med metoder og statistikk, forteller han.

Etter hvert startet han i Malaysia sitt eget konsulentfirma sammen med konen, men da barna begynte å bli i skolealder dro familien til Norge og Måløytraktene, der Kvernevik er oppvokst. Da tok han over stilingen som CEO i Fiskevegn der han var i åtte år, før han for fem år siden begynte i OFS.

Uttestingen

Fisken de produserte i testrunden kom inn i anlegget i januar i år med en snittvekt på 328 gram. Kvernevik forteller at litt utfordringer i forbindelse med leveransen gjorde at den hadde en litt treg start i et par uker.

Bygges ut i tre faser

• Første fase dekker også obligatorisk verifikasjon for landbaserte prosjekter og har blitt levert gjennom første batch i pilot tanken i vår. Tanken i har en produksjonskapasitet på ca. 70 tonn postsmolt /år. (35 tonn laks).

• Resterende del av første fase er to kommersielle tanker som forventes å gi en kapasitet på 1500 tonn netto

• Andre fase skal bygges med en produksjon på 5 000 tonn (totalt 8 tanker)

• Tredje fase skal bygges til å kunne produsere opp til 15 000 tonn (ytterligere 16 tanker)

- Men da den begynte å ta fôr, kom den som en rakett, og opparbeidet seg en kondisjonsfaktor på 1,4 som den holdt til den ble levert, den 6. juli. Da hadde de 5434 fiskene som ble sendt av gårde, en snittvekt på 2 kg sløyd. Ingen fisk døde under transporten.

- Dødeligheten i tanken under produk­sjonen var minimal, typisk en fisk annenhver dag.

Det forteller Yngve Hjertenes som er teknisk sjef i selskapet. Også han er en hjemvendt Måløyværing. «Oppvokst» på oppdrettsanlegg i nærheten, men har jobbet både på settefiskanlegg i Hardanger og mange år som teknisk leder ved ILAB/RASlab knyttet til Universitetet i Bergen. Ønsket om å flytte hjem og bort fra byen gjorde at han i 2018 tok jobben som VA-ingeniør og deretter teknisk leder i Vågsøy kommune. Og nå er han altså vendt tilbake til fisken.

Denne fisken har gått på 85 % RAS, men uten biofliter. Her hover teknisk sjef Yngve Hjertenes opp en fisk for prøvetaking.

Han forteller at fiskens størrelse på to kilo ved slakt var i henhold til planen med Mattilsynet. Det som derimot ikke gikk etter planen, var at den vokste mye raskere en man hadde sett for seg.

- Eneste større avvik var at vi fikk noen dager med overdødelighet som følge av levende fisk i dødfiskkassen. Fisken kom seg ikke tilbake før vi hadde justert volumet slik at den klarte å snu og svømme ut igjen og dødeligheten gikk da umiddelbart ned, sier han.

Imidlertid var det ikke veldig mange individene som gikk tapt.

- Det var jo ikke noen dødelighet å snakke om i generell oppdrettssammenheng, men det var en forøkning av vår lave dødelighet, understreker Hjertenes. Totalt i hele produksjonstiden på 162 døgn med fôring anslår han et par hundre fisk av ca. 5600.

Videre finansiering

• OFS Norge er nå i markedet for å finansiere de to første kommersielle tankene som forventes å gi selskapet positiv kontantstrøm

• Selskapet vil hente fra NOK 56 millioner til NOK 92 millioner i ny egenkapital

• Dealflow, et Bergensbasert folkefinansieringsselskap er engasjert som tilrettelegger

- Med 2 % dødelighet, har vi samme erfaring som Salmon Evolution og Andfjord Salmon; at om ikke det er noe fysisk som skjer, eller fisken blir syk, så er dødeligheten svært lav, sier han.

Uttestingen har vært fulgt nøye av fiskehelsetjenesten Stim og sluttrapporten dokumenterer god fiskevelferd.

    Klikk på bildet under og les hele den 8 siders store artikkelen om OFS Måløy og tankene de har rundt produksjon av landbasert laks i siste utgave av LandbasedAQ (nr 3 2023):