Hyperthermics har bygget opp en mobilt testanlegg i Danmark. Dette vil snart blir flyttet til Hofseths settefiskanlegg i Tafjord.

Angriper slammet med ekstreme bakterier

Bakterier som trives på over 80 grader kan brukes til å omdanne fiskeskit til alt fra proteinpulver til biogass. I Ulsteinvik på Sunnmøre utvikles konseptet ved hjelp av patenterte mikroorganismer.

Hyperthermics’ teknologi er basert på bruk av såkalte hypertermofile bakterier til nedbryting av organisk material til biogass- og proteinproduksjon. Hypertermofile organismer lever på steder der temperaturen er over 80°C.

- Bakterienes høye arbeidstemperatur effektiviserer nedbrytingen av organisk materiale og gir kundene høyere biogassproduksjon på samme mengde avfall. Det forteller daglig leder, Erlend Haugsbø og salgssjef Stig Amdam i Hyperthermics i et intervju i nyeste nummer av LandbasedAQ.

Teknologiens opprinnelse er noen år eldre enn selve selskapet som ble stiftet i 2013 av Jan Remmereit. Han hadde gjennom arbeid med svovelholdige omega-3-fettsyrer – en anaerob versjon av omega 3 - og sin interesse for geologi, blitt oppmerksom på mikroorganismer som lever dypt nede i jordskorpen der temperaturene kan bli ganske høye. Etter å ha sett at han kunne bruke disse bakteriene til å fermentere organisk avfall, søkte Jan Remmereit patent på noen av ideene sine og etablerte selskapet Hyperthermics.

Ideene ble testet ut i samarbeid med Universität Regensburg i Tyskland, som har munnet ut i at man nå har et datterselskap med laboratorium i Regensburg, samtidig som samarbeidet med universitetet fortsetter.

De første organismene man brukte i fer­menteringsforsøkene var høy­tempera­tur­organismene Pyrococcus og Thermotoga, og begge organismene fortsetter å utgjøre en del av selskapets bakterieblanding som de altså lar fordøye biomasse og avfallsmasse på en kontrollert måte.

Hyperthermics har sitt hovedkontor i Ulsteinvik i Møre og Romsdal, men de har også ansatte ved sitt laboratorium i Regensburg, i Tyskland, der de også har tett kontakt med universitetet i byen. .

Kommersielt høyverdig protein på under 24 timer

Og etter hvert har de altså rettet seg delvis inn mot oppdrettsnæringen, som produserer enorme mengder organisk slam, i første rekke avføring fra fisken, men også fôrrester, slo og avskjær. Men også bransjer som meierier, bryggerier og andre industrier genererer organisk avfall som kan benytte seg av slik teknologi.

Selskapet har utviklet en løsning som kan gå fra akvakulturavfall til kommersielle produkter på mindre enn 24 timer.

- Denne overskuddsbiomassen fra land­baserte eller lukkede akvakulturanlegg har potensial til å bli verdifulle produkter. Vår løsning gjør det mulig å bearbeide slammet til et høyverdig og kommersielt protein, forklarer Haugsbø og Amdam.

Et Hyperthermics-anlegg bruker varme­vennlige bakterier fra jordens indre. Dette tillater en arbeidstemperatur på 80°C som de to sier er mye høyere enn andre løsninger. Konsekvensen er at om­dannelsestiden fra slam til proteinpulver reduseres til under 24 timer.

Hovedmarkedet for selskapet er biogassprodusenter og fiskeoppdrettere med landbaserte eller lukkede anlegg.

- På biogassområdet nærmer vi oss slutten på en vellykket testfase hos en ledende europeisk biogassprodusent, og prosjekterer nå en storskala leveranse til denne kunden, sier de.

På proteinfronten har de et testprosjekt hos Hofseth og intensjonsavtaler med andre oppdrettere både i Norge og USA. De har også det siste året gjennomført tester ved sitt pilotanlegg i Danmark, som de betegner som vellykkede, og som igjen har generert stor kommersiell interesse.

Les hele artikkelen om Hyperthermics' teknologi for å omdanne fiskeslam til proteinpulver og biogass i siste nummer av LandbasedAQ. Klikk her