Ice Fish Farm har planer om å produsere mer smolt i årene som kommer. Det blir nødvendig dersom selskapet skal nå sine slakteplaner.
Ice Fish Farm har planer om å produsere mer smolt i årene som kommer. Det blir nødvendig dersom selskapet skal nå sine slakteplaner.

Øker smoltproduksjonen på Island

Ice Fish Farm har planer om å sette ut 5,5 millioner smolt i 2023, før de videre vil øke sin smoltproduksjon.

I en fersk kvartalsrapport fra den islandske oppdretteren Ice Fish Farm kommer det frem at selskapet i 1. kvartal omsatte for 37,4 millioner kroner, mot 155,5 millioner kroner året før.

Driftsresultatet til selskapet endte på -0,3 millioner kroner, før verdijustering av biomasse, mot 12,9 millioner kroner i pluss året før.

Bakgrunnen for minustallene er at selskapet ikke har slaktet fisk i årets første kvartal, noe som var planlagt. I 2022 slaktet de 2 712 tonn i samme kvartal.

Ice Fish Farm opplyser at slaktingen vil starte opp igjen i tredje kvartal 2023.

Setter ut 5,5 millioner smolt

Fra Ice Fish Farm sin smoltproduksjon på Island. I 2024 vil selskapet sette ut 7 millioner smolt.
Fra Ice Fish Farm sin smoltproduksjon på Island. I 2024 vil selskapet sette ut 7 millioner smolt.

Selskapet skriver at planen for smoltproduksjonen er å fortsette å forbedre robustheten til smolten, samt å forbedre forholdene for fisken på land og utnytte produksjonskapasiteten.

- Vi ser at robust smolt presterer bedre i sjøen og ser det tydelig igjen på veksten til fisken, understreker islendingene.

Videre opplyser selskapet at de vil sette ut ca 5,5 millioner smolt med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 300 gram i løpet av 2023.

- Dette er noe lavere enn vi tidligere har estimert grunnet forhøyet dødelighet og utslakting av smolt.

I 2024 har selskapet planer om å øke smoltproduksjonen ytterligere, der de vil sette ut ca 7 millioner smolt. Slaktevolumene til Ice Fish Farm er også planlagt å øke betydelig, til om lag 20 000 tonn i 2024.

Økt dødelighet

Oppdretteren opplyser at den biologiske utviklingen i 1. kvartal i sjø var lavere enn planlagt som følge av økt dødelighet og lavere temperatur i sjøen.

- Dødeligheten er hovedsakelig påvirket av vintersår og sykdommen parvicapsulose, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Ice Fish Farm fastholder likevel at de er på vei til å nå målet om 6 000 tonn slaktevolum i 2023.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet om lag 5,6 millioner fisk av 2022-generasjonen i sjøen og en total biomasse på 6 179 tonn. 2022-generasjoen med fisk har selskapet spredt over to fjorder i to produksjonssoner, på fire ulike lokaliteter.

Selskapet har også inne en søknad på en tillatelse om 10 000 tonn i Seydisfjørdur, der Ice Fish Farm påpeker at de trolig vil få gjennomslag for godkjenning i 2023.