Kingfish Maine-ansatte, elever og lærer Robin Monini (fjerde fra høyre) ved et akvaponikkanlegg som brukes i skolens akvakulturprogram.
Kingfish Maine-ansatte, elever og lærer Robin Monini (fjerde fra høyre) ved et akvaponikkanlegg som brukes i skolens akvakulturprogram.

Andre slakt planlagt av Kingfish Maine

Yellowtail-produsenten lanserer samtidig fjerde år med sponsing av akvakulturundervisning når man ser frem til bygging av 8500 tonns RAS.

Publisert

 Kingfish Maine forteller de skal gjennomføre en ny slakting av fisk i november, fra et mindre påvekstanlegg knyttet til klekkeriet.

Selskapet, som har tillatelse til et 8500-tonns RASanlegg-anlegg i byen Jonesport, slaktet ca. 3,6 tonn tidligere i vår.

Fisken ble distribuert til og servert på restauranter i Maine, Boston, Washington DC og California.

November-slaktingen vil bli distribuert til utvalgte restauranter i USA, i tillegg til å bli gjort tilgjengelig for innbyggerne i Jonesport.

- Vår første slakting av yellowtail fra Maine ble godt mottatt av toppkokker og restauranter over hele landet. Vi ser frem til nok en slakting mens vi fortsetter å forberede oss til vårt fulle produksjonsanlegg i Jonesport, sier Kingfish Maine-operasjonssjef Tom Sorby.

I mellomtiden fortsetter selskapet sponsingen av et akvakulturprogram for videregående skoler på fjerde året.

- Med den nylige bekreftelsen av våre tillatelser på statlig nivå av Maine Superior Court, er vi fokusert på vår visjon om økonomisk utvikling i regionen i partnerskap med Jonesport-samfunnet, sier Sorby. 

- Og det er ingen bedre måte å forberede den fremtidige arbeidsstyrken til Kingfish enn å introdusere områdestudenter til havbruksnæringen og teknologien vår, legger han til.