The Kingfish Company har en årlig produksjonskapasitet ved Kingfish Zeeland-anlegget i Nederland på 1500 tonn yellowtail kingfish.
The Kingfish Company har en årlig produksjonskapasitet ved Kingfish Zeeland-anlegget i Nederland på 1500 tonn yellowtail kingfish.

Betydelige ekstrakostnader for realisering av fase 2

The Kingfish Company som bygger landbasert anlegg for yellowtail i Nederland melder om at utbyggingen av fase 2 vil bli betydelig dyrere enn først planlagt. Nå vurderes å måtte be om å øke egenkapitalen.

Publisert Sist oppdatert

Allerede i halvårsrapporten som kom tidligere i måneden gav de markedet beskjed om at utbyggingen kom til å bli dyrere.

Nå kommer de i en børsmelding med en oppdatert budsjettering av capex for fase 2. Der forventere de betydelige ekstrakostnader og potensielle forsinkelser som for det gjenværende byggearbeid for å fullføre selskapets utvidelse av produksjonskapasiteten i Nederland («Fase 2»).

- Selskapet har revidert det totale estimerte investeringsbehovet for å fullføre fase 2-utvidelsen fra ca. 62 millioner euro til cirka 87 millioner euro.

The Kingfish Company

  • The Kingfish Company har en årlig produksjonskapasitet ved Kingfish Zeeland-anlegget i Nederland på 1500 tonn yellowtail kingfish.
  • Utvidelsen er i gang og kapasiteten i Nederland forventes å nå 3,500 tonn i 4. kvartal 2022 / 1. kvartal 2023.
  • I USA går tillatelsen til selskapets kapasitetsanlegg på 8 500 tonn frem som planlagt.
  • Produksjonen er basert på RAS.
  • Fisken produseres uten bruk av antibiotika og vaksiner.
  • Driften går på 100 prosent fornybar energi, hentet fra vind, sol og biogass.
  • Selskapets anlegg benytter på sjøvann.

De begrunner det med innstrammende makroøkonomiske forhold, inkludert global mangel på arbeidskraft og utfordringer knyttet til logistikk i forsyningskjeden har påvirket byggekostnadene betydelig.

- Selskapet har iverksatt strenge interne tiltak for å sikre effektiv bruk av midler og minimere kostnadsoverskridelser, melder de.

Fått signaler om egenkapitalheving

Per 30. juni 2022 hadde selskapet allerede investert ca. 51 millioner euro av den totale fase 2-investeringen, og gjenstår et gjenværende beløp på cirka 36 millioner euro. Av dette gjenværende beløpet er ca. 15 millioner euro kontrahert.

- Selskapet og dets finansielle rådgivere, Arctic Securities og DNB Markets («Forvalterne») undersøker finansieringsordninger for å fullføre konstruksjonen og fullføre igangsettingen av fase 2, skriver de.

Eksisterende nøkkel-aksjonærer, inkludert Creadev International SAS, Rabo Investmenst (investeringsdelen til Rabobank), og Kverva Finans AS, har signalisert fortsatt økonomisk støtte til å delta i en egenkapitalheving.

Selskapet har tilgjengelig gjeldsfinansiering fra P Capital Partners AB (PCP) til et beløp på 17 millioner euro for å finansiere opprinnelig budsjetterte fase 2 capex, med forbehold om at det resterende beløpet er egenkapitalfinansiert.

Selskapet skriver at både de og forvalterne har dialog med investorer for en potensiell egenkapitaløkning i området 30-35 millioner euro. Den potensielle egenkapitaløkningen sammen med det gjenværende nettobeløpet på PCP-fasiliteten, en ny rullerende kredittfasilitet på 5 millioner euro, en ny leiefasilitet med en ramme på 3,5 millioner euro, og tilgjengelig kontanter er estimert til å fullfinansiere fase 2 capex til 3 500 tonn per år, med en buffer.

- De ekstra midlene vil også være tilgjengelige for oppbygging av biomasse og generelle bedriftsformål, skriver de.

Produksjon er startet

Selskapet har startet produksjonen av yngel for utsetting av fase 2. Fase 2-produksjonen er satt til å starte i 4Q 2022, og bringer den totale kapasiteten ved selskapets virksomhet i Nederland til 3 500 tonn yellowtail kingfish per år.

Denne betydelige volumøkningen forventes å resultere i betydelige forbedringer av økonomien.

- Dette er bygget på en allerede sterk basis der selskapet har oppnådd positiv driftskontantstrøm fra virksomheten i Nederland hittil i år, skriver de.

Fase to gir fordel for fase 1

Fase 2-investeringene forventes å være til fordel for selskapets eksisterende produksjonsanlegg (fase 1), inkludert gjennom en ny enhet for vannutslipp, forbedring av det elektriske nettet og forbedrede prosesseringsevner. Det forventes også å redusere investeringsbehovet og være til fordel for den planlagte fase 3-utvidelsen av produksjonskapasiteten i Nederland (til 6000 tonn kapasitet per år).

Av det totale investeringsomfanget for fase 2 er anslagsvis 18 millioner euro knyttet til infrastruktur som er til fordel for fase 1 og 3, i tillegg til fase 2, melder de.

Stor etterspørsel – høy pris på fisken

Selskapet skriver at etterspørselen etter yellowtail overstiger produksjonskapasiteten i alle størrelser.

- Eksisterende kunder utvider bruken av kingfish, og selskapet er ikke i stand til å betjene nye kunder fullt ut før fase 2-produksjonen har startet, skriver de.

I 1. halvår 2022 hadde selskapets virksomhet i Nederland positiv kontantstrøm for første gang.

- Selskapet har fortsatt å levere utmerkede driftsresultater i de to første månedene av 3. kvartal 2022 med rekordvolumer solgt (omtrent +75 % år/år), økte priser til 14,4 euro per kg (omtrent +18 % på årsbasis), melder de.

- Produktiviteten har holdt seg på sektorledende nivå i juli og august 2022 med ca. 0,75 kg nettovekst per installert kubikkmeter per dag. Tredjegenerasjons-yngelen, som er et resultat av det interne avlsprogrammet viser sterk forbedring i vekstrate og produktivitet.

Posisjonerer seg for anlegg i USA

The Kingfish Company skriver også at utviklingen av selskapets amerikanske virksomhet i Maine har sikret alle statlige og føderale tillatelser, med kun tillatelse til lokale byplanleggingsstyret igjen, og baner vei mot en fase 1-konstruksjon på 8500 tonn.

Parallelt har selskapet sendt 3. generasjons yngel til sitt amerikanske settefiskanlegg for å tjene som fremtidig stamfisk for den amerikanske operasjonen.