Illustrasjon av Nordic Halibuts planlagte anlegg i Torjulvågen på Tingvoll på Nordmøre i Møre og Romsdal

Landbasert kveiteanlegg fikk reguleringsplanen godkjent

Tingvoll kommunestyre godkjente 2. februar reguleringsplanen for utbygging av Nordic Halibut’s landbaserte kveiteanlegg i Torjulvågen, Tingvoll.

Publisert Sist oppdatert

Reguleringsplanen spesifiserer bruk og utforming av arealet der Nordic Halibut har til hensikt å bygge et nytt landbasert anlegg.

I henhold til tidligere kommunisert fremdriftsplan, vil anlegget være fullt operativt til å produsere 1,25 millioner kveiteyngel fra 2027.

- Godkjenningen av reguleringsplanen og prosjektfremgangen øker sikkerheten for gjennomføring av byggeprosessen innenfor gjeldene tidsplan, mens potensialet for å intensivere gjennomføringen er til stede, skriver selskapet i en pressemelding.

Godkjenningen gjør det mulig for Nordic Halibut å realisere fase to av selskapets vekstplan på 9 000 tonn HOG innen 2030.

Anlegget, som vil ligge i nærheten av den allerede etablerte produksjonsklyngen på Nordmøre, vil redusere produksjonsrisikoen og øke robustheten i verdikjeden.

– Vi er veldig glade for at Tingvoll kommune fortsetter å vise sin støtte til Nordic Halibut sine planer om å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping gjennom utvikling av et nytt landbasert kveiteanlegg, sier administrerende direktør Edvard Henden i meldingen.

Han sier det nye landbaserte anlegget vil for første gang i selskapets historie bygges og designes fra bunnen, og for kveiteoppdrett spesifikt.

- Torjulvågens naturgitte forutsetninger og vannegenskaper gjør oss i stand til å produsere energieffektiv og bærekraftig supermat i industriell skala på Nordmøre, sier Henden.

Han legger til at det nye anlegget vil styrke og ytterligere forbedre den interne biologiske kompetansen og representerer en plattform for videre genetiske fremskritt.

- Selskapets dedikerte avlsprogram er forutsetningen for Nordic Halibut sin vekstplan, og det nye anlegget i Torjulvågen vil muliggjøre ytterligere biologisk forbedring og øke selskapets konkurransefortrinn.

Om Torjulvågen-anlegget:

Det nye anlegget skal etter planen deles inn i tre produksjonsenheter på 1 500 kvm, som resulterer i at selskapets landbaserte produksjonsfaser integreres på ett sted.

Produksjonskapasiteten ved anlegget når det er fullt operativ vil være 1,25 millioner kveiteyngel per år.

Sammen med selskapets allerede eksisterende landbaserte infrastruktur vil selskapet ha kapasitet til å sette over 2 millioner fisk i sjø per år, tilsvarende et slaktevolum på 9000 tonn HOG.

Anlegget skal bygges med moderne og veletablert teknologi, og vil være basert på 100% gjennomstrømning av rent og friskt vann.

Nordic Halibut får tilgang til vann av høy kvalitet og stabil temperatur i nærliggende fjord som er perfekt egnet for landbasert kveiteproduksjon uten behov for vannbehandling eller oppvarming. Dette gjør anlegget energieffektivt, i tillegg til å minimere teknologisk risiko.

Videre har Nordic Halibut, som en del av selskapets bærekraftsambisjon, designet det nye landbaserte anlegget til å være nært energinøytralt ved å utnytte energi fra solcellepanel installert på taket av bygningene.