Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution og Ingegjerd Eidsvik, CEO i Artec Aqua.

Klarsignal for andre byggetrinn

Endúr ASAs heleide datterselskap, Artec Aqua, og Salmon Evolution har signert prinsippavtale om andre byggetrinn for det landbaserte oppdrettsanlegget på Indre Harøy. 

Publisert

Denne artikkelen er eldre enn to år.

- Det er veldig gledelig at Salmon Evolution velger Artec Aqua som totalentreprenør også til det andre byggetrinnet av sitt landbaserte oppdrettsanlegg, sier daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik.
Første byggetrinn av Salmon Evolutions landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Herøy er nå inne i en operativ testfase, med planlagt smoltinnlegg i mars 2022.

Artec Aqua har vært totalentreprenør for første del av prosjektet. 6. februar signerte selskapene en prinsippavtale om prosjektering, bygging og igangkjøring av byggetrinn to. Byggetrinn to har en samlet investeringskostnad anslått til 1,3-1,4 milliarder kroner og vil gå over flere år. Det er skissert prosjekteringsfase gjennom 2022, og at byggefasen initieres i slutten av 2022. Innholdet i prinsippavtalen gjelder kommersielle betingelser og rammene for den endelige avtalen. Det er forventet at signering av endelig avtale vil skje i løpet av første halvår 2022.
Andre byggetrinn vil være basert på det første, men en vil ta med seg erfaringene og optimalisere og justere prosjektet der det er hensiktsmessig. Ambisjonen er at andre fase sømløst skal overlappe den første, slik at utviklingen av anlegget også blir optimalisert både når det gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi. Det betyr at planlegging og prosjektering starter umiddelbart, mens selve byggingen vil starte når første byggetrinn er ferdigstilt.

- Dette er et viktig prosjekt for norsk oppdrettsnæring, og vi er selvsagt ydmyke og stolte over den tilliten Salmon Evolution viser oss, sier Eidsvik.