Slik så det ut når optiRAS systemet skulle fraktes fra verft til lokalitet.
Slik så det ut når optiRAS systemet skulle fraktes fra verft til lokalitet.

Første enhet av helt ny type RAS installert

SeaRAS og Leirvik har nådd en milepæl etter første installasjon av optiRAS-systemet på en Bremnes Seashore lokalitet.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet SeaRAS AS ble stiftet i 2017 og søkte den gang på 12 utviklingstillatelser for optiRAS-teknologien, et flytende RAS-system i vann. Selv om prosjektet fikk avslag ga ikke selskapet opp og fortsatte prosjektet på egen hånd.

Her blir optiRAS-systemet installert på Bremnes Seashore lokaliteten 'Skålevik' på Bømlo.
Her blir optiRAS-systemet installert på Bremnes Seashore lokaliteten 'Skålevik' på Bømlo.

Siden den gang har teknologien vunnet Gründerjulepresangen i 2022 og Nor-Fishings Innovasjonspris i 2021 på sensorikk. Nå har det første optiRAS-systemet for postsmolt blitt installert på Bremnes Seashore sin lokalitet Skålevik, på Bømlo. Det ble produsert på Leirvik sitt verft og utrustet der før et kranfartøy fraktet det til Skålevik som en komplett enhet.

SeaRAS og Leirvik har sammen designet anlegget og Leirvik har ledet konstruksjonen av anlegget, med hjelp fra Bremnes Seashore sin kompetanse innen fiskeoppdrett. Det hele er en Innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge.

Daglig leder i SeaRAS, Eldar Lien oppsummerer teknologien som kompakt, nyskapende og kostnadseffektiv.

- Systemet kombinerer vannbehandlingsteknologi på en ny måte og kommer som et komplett system klar for enkel installasjon. Vi mener det er mye banebrytende teknologi blant annet gjennom høy kapasitet på utgassing og skimming gjennom vår egen løsning, sanntidsovervåking av vannkvaliteten og presentasjon og analyse av vann- og operasjonelle data gjennom softwaren vår, forteller Lien til LandbasedAQ.

En ny måte å drive oppdrett

Lien påpeker at løsningen representerer en ny måte å løse utfordringen ved vannbehandling i RAS samtidig som det representerer en helt ny modell for leveranse av komplekse RAS og FT systemer. Vannhydrauliske analyser er gjort av Nofima.

- De fleste anleggene som bygges langs kysten i dag har en del utfordringer. Det koster mye, det tar lang tid og de er lite fleksible med tanke på å tilpasse seg ny teknologi. Det er ofte store betongprosjekter med nedstøpte rør som vanskelig lar seg oppgradere. Det er ikke særlig fremtidsrettet og med store kostnader når det en gang skal fjernes. Det er heller ikke miljøvennlig, sier han.

- Her har du et anlegg som du kan flytte, så kan det omplasseres og selges og det har dermed en stor restverdi. Det vil også kunne finansieres gjennom leasing. Det åpner rett og slett opp for en helt ny måte å drive fiskeoppdrett på, legger daglig leder til.

Lien forteller de gleder seg til å verifisere resultatene når systemet på Skålevik blir satt i gang i september. Til nå har teamet bygget ulike skalerte modeller for å demonstrere teknologien, hvor blant annet energiforbruk har gitt imponerende tall.

Energieffektiv

- Vi har allerede demonstrert energiforbruk, og ser at vi kan komme under 2 kWh per kilo produsert fisk. Det er en fjerdedel av det man opererer med i dag. Bare det burde være interessant for næringen.

- Om du bruker 10 kWh eller 8 kWh per kilo produsert fisk, og du har en annen som klarer det på 2 kWh så stiller du med et stort handikap. Vi ser at det teoretisk er mulig å komme ned mot 1 kWh, litt avhengig av hvor mye av tilleggsfunksjonene man tar med i regnestykket. Det blir en veldig spennende høst når vi ser hvordan vi klarer å dokumentere alle de tingene vi mener vi vil klare, sier Lien.

Denne første optiRAS-modulen har en diameter på 22 meter og en høyde på 6 meter, og modulen har en totalvolum på 2100 m3, noe som gir en kapasitet på 85 tonn fisk. Leder for akvakultur, Arne Ottesen i Leirvik AS har vært med på den første installasjonen og er fornøyd med hvordan installasjonen har gått så langt.

- Det har vært et spennende stort løft for oss i Leirvik for første gang ha vårt eget produkt, sammen med SeaRAS. Det er teknologien til Searas som blir benyttet, men vi har sammen stått for design av kar og integrering av alt utstyr som skal på både kar og plattformer. Så er det Bremnes som skal drifte det når det kommer i gang i begynnelsen av september.

Denne optiRAS-modulen har en diameter på 22 meter og en høyde på 6 meter, og modulen har et totalvolum på 2100 kubikkmeter.
Denne optiRAS-modulen har en diameter på 22 meter og en høyde på 6 meter, og modulen har et totalvolum på 2100 kubikkmeter.

- Vi produserer mesteparten på verftet hos oss, slik at vi transporterte hele karet og utstyrsplatformene ut og fikk alt installert i løpet av en dag. I fremtiden vil vi gjøre enda mer av sammenstillingen på verftet og oppkoblingsjobben vil da være enda kortere. Målet vårt er å ha høye standarder samtidig som vi kan kutte kost og tid, understreker han.

Sparer tid

Ottesen hevder at systemet kan produseres og installeres på minst 30 % kortere tid enn tradisjonelle landbaserte løsninger i dag. Nå er han spent på resultatene og et lengre samarbeid med SeaRAS.

- Vi har veldig stor tro på produktet og planen nå er at vi skal samarbeide videre med SeaRAS og levere anlegg av denne typen til flere, sier han.

- Det er jo mange som er interessert i produktene og løsningen, men felles for de fleste er jo at de ønsker å se det i bruk, og se erfaringen og se resultatene av det før de våger å gå videre med å investere. Så det er jo hele hensikten med piloten som er kjørt i gang nå, sier han avslutningsvis.