Henning Beltestad trakk frem det unike ved Bergen som hav-hovedstaden i Norge. - Tre av de fire største oppdrettsprodusentene i Norge og verden har hovedkontor i Bergen.
Henning Beltestad trakk frem det unike ved Bergen som hav-hovedstaden i Norge. - Tre av de fire største oppdrettsprodusentene i Norge og verden har hovedkontor i Bergen.

Beltestad: - Jag oss ikke på land

OneOcean, Bergen: - Vi har mange teknologiske nyvinninger på gang, men mangler de rette insentivene for å ta disse i bruk. Den rimeligste måten å produsere laks på er i sjøen, så jag oss ikke på land.

Konsernsjefen i Lerøy Seafood, Henning Beltestad var klar i sin tale til en fullsatt sal i Grieghallen i Bergen under et av mange arrangementer i One Ocean uken i byen. I salen var blant andre fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran og Høyre-leder Erna Solberg.

- Vi skal bruke havet, ja, men det som bekymrer meg er at produksjonen av sjømat har flatet ut. Vi har ikke lenger vekst, og slik har det vært i mange år nå. Vi trenger vekst, sa Henning Beltestad og viste til en forrykende utvikling når det gjelder eksportverdi de siste årene, men altså en stagnasjon i volum. Både i oppdrett og i fiskeriene.

Teknologi

I følge Beltestad har Lerøy Seafood mål om å bli verdens mest bærekraftige sjømatprodusent. Lerøy-konsernet er stort både på villfisk-siden og oppdrett. Selskapet har 10 fabrikktrålere i flåten, en rekke bearbeidingsanlegg langs kysten, og ikke minst mange oppdrettsanlegg.

- Vårt mål er å ta vare på hele fisken og bearbeide den i Norge, sa han, og la til at næringen og myndigheter har alt å tjene på tettere dialog og samarbeid. Han viste blant annet til mange av de teknologiske nyvinningene som har kommet i kjølvannet av de såkalte utviklingskonsesjonene, blant andre Egget og preline-konseptet.

- Beregninger viser at den suverent billigste måten å produsere laks på er i åpne merder i sjøen. Da må myndigheter følge opp med intensiver som bidrar til teknologisk utvikling, sa han og avsluttet med oppfordringen til politikere og andre tilhørere i salen: Jag oss ikke på land.