Håvard Hustoft i Mattilsynet sier det foreløpig ikke er avklart hva som var årsaken til den store dødeligheten hos Lerøy Sjøtroll.
Håvard Hustoft i Mattilsynet sier det foreløpig ikke er avklart hva som var årsaken til den store dødeligheten hos Lerøy Sjøtroll.

Mattilsynet om Lerøy-dødelighet: - Svært alvorlig

Mattilsynet ser alvorlig på hendelsen på Kjærelva, og ønsker å finne årsaken.

Publisert Sist oppdatert

Mandag kunne LandbasedAQ melde at det 2. oktober hadde skjedd en akutt og alvorlig hendelse hvor 1,9 millioner smolt døde i Lerøy Sjøtroll sitt anlegg på Kjærelva.

I følge rapporten LandbasedAQ fikk innsyn i gikk det blant annet en alarm lørdag kveld 30. september om høy CO2 i hall 8. Vakthavende på anlegget skal ha observert skumdannelse, og tilsatt skumdempende stoff. Det ble også observert overmetning av nitrogen søndag morgen. Selskapet satte så inn tiltak mot høy nitrogen.

- Fisken hadde tegn på nitrogenovermetning, gapte og hadde avvikende adferd, skrev de i rapporten.

Søndag ettermiddag/kveld var vannet skittent og fisken begynte å dø ca. klokka 19. Fôring ble skrudd av på slutten av søndag, og natt til mandag avsluttet de med opptak av dødfisk pga så stor mengde, for å fortsette dagen etter med flere folk og pumper.

- Svært mange fisk har lidd og dødd

Avdelingssjef i Mattilsynet, avdeling akvakultur sør og vest, Håvard Hustoft sier til LandbasedAQ at Mattilsynet ser alvorlig på saken.

- Hva er deres tanker om det som har skjedd?

- Svært mange fisk har lidd og dødd. Mattilsynet var på tilsyn hos virksomheten etter hendelsen for å innhente informasjon og kartlegge forholdene i hendelsesforløpet. 

På lik linje med virksomheten, opplyser Hustoft at også Mattilsynet ønsker å komme til bunns i årsaken til hendelsen. Han sier de er opptatt av at virksomhetene har gode rutiner i internkontrollen slik at denne typen hendelser ikke skal kunne skje.

- Hvordan vil dere karakterisere omfanget av denne enkelthendelsen? Kjenner dere til hendelser av samme omfang som denne?

- Det er en svært alvorlig hendelse når 1,9 millioner fisk har dødd, og omfanget er stort. Vi kjenner til at det har skjedd hendelser av samme omfang i tilsvarende anlegg, forteller Hustoft.

Han påpeker at det foreløpig ikke er avklart hva som var årsaken til dødelighet.

- Som nevnt var vi på tilsyn på anlegget for å hente inn informasjon og kartlegge hendelsesforløpet. Forholdene i hva som har skjedd og rotårsaken til hendelsen vil avgjøre videre oppfølging fra vår side, sier han avslutningsvis.