Slik har selskapet planer om at Sjømatstaden skal se ut. Etter planen skal det bygges et landbasert smoltanlegg før fisken blir tatt videre i et lukket sjøanlegg.
Slik har selskapet planer om at Sjømatstaden skal se ut. Etter planen skal det bygges et landbasert smoltanlegg før fisken blir tatt videre i et lukket sjøanlegg.

Stor utvikling i landbasert: - Skal produsere smolt med lav dødelighet

Sjømatstaden har store planer på Kalneset. Selskapet mener alt ligger til rette for at de kan drive høy produksjon med miljøvennlig teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Sjømatstaden ble til i møte mellom familiebedriftene Eide Fjordbruk og Kvernevik.

Frode Melsether, daglig leder i Sjømatstaden forteller til LandbasedAQ at selskapet er etablert med formål om å legge til rette for en næringsklynge som omfatter virksomheter knyttet til sjømatproduksjon, forskning og kontorplasser for marine næringer.

Frode Melsether er daglig leder i Sjømatstaden. Foto: Coast Seafood
Frode Melsether er daglig leder i Sjømatstaden. Foto: Coast Seafood

- Vi har også et mål om å bli en viktig aktør innen effektiv landbasert og sjøbasert lakseproduksjon basert på en kombinasjon av gjennomstrømmingsteknologi og gjenbruk av vann (GBA) på land på Kalneset samt drift i et lukket anlegg i sjø.

Han forteller at lokaliseringen i Nordfjord er et godt utgangspunkt med både produksjons- og logistikkfortrinn i forhold til Europa som hovedmarked for norsk lakseeksport.

Bedre kunnskap om landbasert

Nærings- og kaiområdet på Kalneset i Stad kommune ble tidligere benyttet til utskiping av olivin fra Lefdal gruve. Denne aktiviteten forteller Melsether ble lagt ned i 2009, og siden da har området vært lite i bruk.

- Sjømatstaden disponerer et 150 daa stort område som gir muligheter for en helhetlig utviklingsplan for området med fokus på miljøfremtidsrettet infrastruktur, produksjonsteknologi og tilrettelegging for sirkulærøkonomi også på bi- og restprodukter.

Han understreker at det er stor utvikling innenfor landbasert produksjon og mener erfaringsgrunnlag øker raskt. Sjømatstaden skal følge oppdatert kunnskapsgrunnlag tett, og produksjonsplaner skal ha fokus på å produsere smolt av høy kvalitet med lav dødelighet.

- Vi ønsker å bruke miljøvennlig teknologi som muliggjør høy produksjon under kontrollerte miljøbetingelser, lavest mulig utslipp til miljøet, meget lav risiko for rømming, og god helsetilstand på fisken gjennom hele produksjonssyklusen, legger han til.

Les også: Disse selskapene har søkt om tillatelser på land

Produsere 15 000 tonn

Sjømatstaden AS har til behandling hos sektormyndighetene en søknad om etablering av et landbasert resirkuleringsanlegg (RAS I) for smolt og gjenbruksanlegg (GBA) for postsmolt og matfisk for laks, med en samlet årlig produksjon på 15.000 tonn på Kalneset i Stad kommune.

- Videre jobber Sjømatstaden med å ferdigstille reguleringsplan for næringsområdet på Kalneset sammen med Stad Kommune. Hvor målsettingen er å ha politisk håndtering i mars 2023.

Melsether forteller avslutningsvis at Sjømatstaden AS samarbeider med Lefdal Mine Datacenter om et prosjekt for å kunne utnytte spillvarme fra kjøling av datasenteret.

- Dette er relativt store mengder oppvarmet sjøvann som i dag blir sendt på fjorden. Dette oppvarmede sjøvannet skal brukes i produksjon av postsmolt. Overføring av oppvarmet sjøvann vil gå enten ved sjøledning eller borehull i fjell, sier han.