Kontinuerlig lysbehandling fra februar fremskynder smoltifiseringstidspunktet hos laks med opptil en måned, er en av konklusjonene i en ny forskningsartikkel.
Kontinuerlig lysbehandling fra februar fremskynder smoltifiseringstidspunktet hos laks med opptil en måned, er en av konklusjonene i en ny forskningsartikkel.

Effekt av utsettings­tid og tilleggs­belysning på smolt­kvalitet og vekst i fersk- og sjøvann

En ny publikasjon gjennomgår resultatene fra en studie av effekt av utsettingstid og tilleggsbelysning på smoltkvalitet og vekst i ferskvann og sjøvann.

Publisert Sist oppdatert

Norske settefiskprodusenter har i dag tatt i bruk en rekke teknikker som gjør det mulig å påvirke og styre smoltifiseringsprosessen hos laks ved manipulering av daglengde og vanntemperatur. 

- Erfaringsdata fra næringen viser imidlertid at kvaliteten på den fisken som produseres, målt i overlevelse og vekst etter overføring til sjø varierer fra anlegg til anlegg, skriver Akvaplan-niva i en nyhetsmelding.

Fra en rekke oppdrettere blir det hevdet at årsaken til denne variasjon skyldes problemer med å “time” overføringen i forhold til smoltvinduet. 

- Et typisk spørsmål som derfor ofte går igjen hos aktører i næringen er hvilke fysiologiske og/eller morfologiske egenskaper som bør brukes til å “time” utsett av smolt?, skriver de.

I en nylig publisert forskningsartikkel av forskere fra Universitetet i Bergen, Akvaplan-niva og Høyskolen i Bergen ble det undersøkt hvordan kombinasjonen av to fotoperiodiske regimer i ferskvann (kontinuerlig lys og naturlig fotoperiode) og fire overføringstider til sjøvann (februar, mars, april og mai) påvirket smoltens utvikling og påfølgende vekst i sjøvann frem til slakting i kommersiell produksjon. 

- Slike langtidsstudier finnes det lite av, mens det er stor etterspørsel etter studier som ser på mulige langtidseffekter av oppdrettsregime i ferskvann på smoltets ytelse i sjøvannsfasen, skriver Akvaplan-niva.

Forsøket viste at:

  • Stor laksesmolt vil kunne settes over på sjøvann så tidlig som februar gitt fire uker kontinuerlig lys forut for utsett.
  • Kontinuerlig lysbehandling fra februar fremskynder smoltifiseringstidspunktet hos laks med opptil en måned.
  • Det ble ikke funnet noen forskjell i slaktevekt mellom de ulike gruppene, hverken med hensyn på utsettingstidspunkt eller lysbehandling i ferskvann lysbehandling.
  • Slaktevekten var signifikant påvirket av vekt ved utsett. Dette kan tyde på at mindre smolt opplevde mer osmotisk stress etter utsett, og dermed viste dårligere ytelse i sjø, mens større smolt klarte saltvannsmiljøet bedre.

Les den vitenskapelige artikkelen her