Måsøval har med oppkjøpet av to postsmoltanlegg i Vartdal i desember 2021 har konsernet nå to postsmoltanlegg som betjener Vestlandet/Produksjonsområde 5 . Bildet viser Børge Skogen som er driftsleder i Vartdal
Måsøval har med oppkjøpet av to postsmoltanlegg i Vartdal i desember 2021 har konsernet nå to postsmoltanlegg som betjener Vestlandet/Produksjonsområde 5 . Bildet viser Børge Skogen som er driftsleder i Vartdal

Forventer å produsere inntil 1200 tonn postsmolt

Måøval har nå to fullt operative postsmoltanlegg i PA5. Erfaringene herfra legger grunnlag for en utbygging av lignede kapasiteter i PO6.

Publisert Sist oppdatert

I førstekvartalsrapporten som kom i mai skrev de at de hadde bestemt seg for å utsette byggingen av et planlagt postsmolt-anlegg i Skjelvika på Frøya (PO6). Begrunnelsen var at kostnadene er for store og daværende Måsøval-direktør, Asle Rønning (nå daglig leder i selskapets morselskap, Måsøval Eiendom AS) uttalte til LandbasedAQ at de ville ta et steg tilbake og se investeringen i et lengre og mer helhetlig perspektiv.

Nå har selskapet kommet med sin andrekvartalsrapport.

Der skriver de at med oppkjøpet av to postsmoltanlegg i Vartdal i desember 2021 har konsernet nå to fullt operative postsmoltanlegg som betjener Vestlandet/Produksjonsområde 5 (PO5).

- Konsernet har allerede satt ut postsmolt på inntil 1 kg i PO5, og vi forventer å produsere inntil 1200 tonn postsmolt når den ervervede kapasiteten er fullt utnyttet, heter det.

Postsmoltkapasiteten vil øke MTB-utnyttelsen for all produksjon i PO5 og redusere produksjonsperioden i sjø og biologisk risiko.

- Basert på erfaringene fra Vartdal vurderer konsernet muligheter for å utvikle postsmolt i Midt-Norge (PO6). Å øke postsmoltkapasiteten er et viktig strategisk grep for å øke fleksibiliteten i konsernets smoltstrategi og produksjonsplaner, skriver de.