Første anlegg er under oppføring på et område som dekker 150.000 m2 i Säffle, i Värmland og er planlagt å være i fullskala produksjon i 2026.

RE:OCEAN Säffle

Et svensk anlegg som skal produsere 10 000 tonn stor laks på land basert på AKVA groups bærekraftige nullvannskonsept (ZWC). ZWC-teknologien består av denitrifisering og fjerning av fosfor som renser prosessvannet for gjenbruk i oppdrettssystemet og minimerer utslipp av næringssalter.

AKVA group Land-Based som skal levere selve RAS-teknologien til anlegget, herunder de mekaniske og biologiske filtrene, rør- og pumpesystemer, fôr- og oksygensystemer.

Rambøll ivaretar koordinering og prosjektledelsen, mens Llentab Group skal levere selve stålbygget.

Anlegget skal samle alle produksjonstrinn under ett tak, fra klekking til slakt, prosessering og pakking.

Anlegget vil romme ca. 102 471 kbm vann fordelt på 88 fisketanker og inneholde klekkeri, startfôring, parr-, smolt- og postsmolt avdeling samt store grow-out systemer hvor fiskene skal gå til de når ønsket snittvekt.

Fisken planlegges å produseres til en snittvekt på cirka 4,5 kilogram og skal primært selges til det svenske markedet.

Anlegget blir på 58 800 kvm, og vil ha integrert cirka 5 000 kvm til eget slakteri og prosesseringsanlegg samt administrasjon.

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: Säffle i Varmland i Sverige

Type: RAS (ZWC- Zero Water Concept)

Produksjonskapasitet: 10 000 tonn året

Første slakting: 2026

RAS-leverandør: AKVA group

Grunnarbeid: NRC Sverige

Prosjektledelse: Rambøll

Bygninger: Llentab Group

Finansiering: Den europeiske investeringsbanken EIB