Atlantic Sapphire
Atlantic Sapphire

Atlantic Sapphire Maine

  • Norsk, børsnotert oppdrettsselskap som baserer produksjonen sin på landbasert lakseoppdrett.
  • Har siden 2020 produsert laks fra anlegget i Homestead i Miami. Produksjonskapasitet i dag er på 9500 tonn (HOG) men pågående utbygging skal ta dette til 25 000 tonn. Langsiktig mål er å bygge ut til 220 000 tonn
  • Vannkilden i Florida er grunnvann (både ferskvann og saltvann)
  • Omsatte i 2021 for 16,9 millioner dollar og hadde et nettoresultat på minus 133 millioner dollar.
  • Henter vann fra "Floridian Aquafer": Fra ferskvannslaget henter de vann til klekkeriet, og fra saltvannlaget henter de vannet vi bruker i matfiskproduksjonen.
  • Vannet er imidlertid relativt varmt, ca. 25-26 grader, så det må kjøles ned til 14-16 grader før det brukes.
  • Bygger per 2022 ut for fase 2
  • 180 ansatte

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: Homestead, Miami, USA

Type: RAS

Produksjonskapasitet: 9500 tonn (fase 1)

Første slakting: 2020

RAS-leverandør,fase 1: Billund Aqua

Fôr: Skretting

Settefisk: Produserer selv

Fiskehåndtering: MMC First Process

Bearbeiding: Eget anlegg i tilknytning til produksjonsanlegget