Viking Aqua - Gulen

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: Skipavika, Gulen, Vestland

Type: RAS

Produksjonskapasitet: 33 000t MTB

Første slakting: 2026

Rasleverandør: AquaBioTech Group

Rogn: Benchmark

Vann- og pumpeteknologi: Framo

Grunnarbeid: Magne Hope AS

Viking Aqua har løyve om 33 000 tonn MTB av laks ved Skipavik i Gulen, hvorav 5600 tonn som postsmolt og 27 400 som matfisk.

Først lansert som Sande Aqua, men har siden skiftet navn til Viking Aqua.

Gjennom de siste to årene har det blitt arbeidet med sprengning og planering av tomten på de 200 målene med areal.

Den første byggefasen forventes å starte mellom første og andre kvartal i 2023.

Full produksjon anslås til å skje i 2028.

Benchmark Genetics Norway skal dekke 30-70% av rognbehovet til Viking Aquas planlagte landbaserte RAS-anlegg i Gulen.

Første rogninnlegg antas å skje 12-15 måneder etter byggestart.

Nåverande framdriftsplan tilsier oppstart produksjon i 2025.

Viking Aqua planlegger også å etablere en foredlingsfabrikk i tilknytning til anlegget.

Avtale er inngått med AquaBioTech Group (ABTG) om et mål om at ABGT skal bli selskapets RAS-leverandør.

Man har også signert en partnerskapsavtale med Framo AS på utvikling av vann- og pumpeteknologi.

Det er også inngått avtale med Overhalla Betong på bygging av mat – og settefiskanlegget.

I tillegg har selskapet inngått avtale på grunnentreprise med Magne Hope AS, som er en lokal entreprenør innenfor grunnarbeid.

Avtale er inngått med AquaBioTech Group (ABTG) om et mål om at ABGT skal bli selskapets RAS-leverandør.

Man har også signert en partnerskapsavtale med Framo AS på utvikling av vann- og pumpeteknologi.

Det er også inngått avtale med Overhalla Betong på bygging av mat – og settefiskanlegget.

I tillegg har selskapet inngått avtale på grunnentreprise med Magne Hope AS, som er en lokal entreprenør innenfor grunnarbeid.

Først lansert som Sande Aqua, men har siden skiftet navn til Viking Aqua.

Anlegget er designet for 33 000 tonn biomasse ved full produksjon, hvorav 5600 tonn som postsmolt og 27 400 som matfisk.

Gjennom de siste to årene har det blitt arbeidet med sprengning og planering av tomten på de 200 målene med areal.

Den første byggefasen forventes å starte mellom første og andre kvartal i 2023.

Full produksjon anslås til å skje i 2028.

Benchmark Genetics Norway skal dekke 30-70% av rognbehovet til Viking Aquas planlagte landbaserte RAS-anlegg i Gulen.

Første rogninnlegg antas å skje 12-15 måneder etter byggestart.