Ny forskning:

Makroskopiske, radiografiske og histologiske resultater. For full bildetekst se, figur 10 i den vitenskapelige artikkelen.

Sett sammenheng mellom ribbensbrudd og mørke og røde flekker i filet

"Anatomiske og patologiske egenskaper ved ribben hos atlantisk laks og relevans for endringer i bløtvev"

Publisert Sist oppdatert

Det er den oversatte tittelen på en vitenskapelig artikkel som står på trykk i Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryol. Den er skrevet av forskere fra Veterinærhøyskolen og Havforskningsinstituttet samt en representant fra Bremnes Seashore.

I abstraktet skriver de at studier av de anatomiske og patologiske egenskapene til ribben hos oppdrettslaks er berettiget på grunn av deres mulige assosiasjon med røde og melaniserte fokale endringer (RFC og MFC) i fileten, noe som også er et stort kvalitets- og dyrevelferdsproblem.

- I dette arbeidet gir vi en anatomisk beskrivelse av ribben basert på radiografiske og histologiske analyser. Vi tar også opp ulike patologiske ribbensforandringer og deres assosiasjon til RFC og MFC. Totalt ble 129 fisk undersøkt i fra gruppene villfanget og oppdrettet atlantisk laks. Fisken ble valgt basert på makroskopisk tilstedeværelse av RFC, MFC eller ingen endringer (kontroller), skriver de.

Vitenskapelig artikkel

Referanse: Brimsholm, M., Fjelldal, P. G., Hansen, T., Trangerud, C., Knutsen, G. M., Asserson, C. F., Koppang, E. O., & Bjørgen, H. (2023). Anatomical and pathological characteristics of ribs in the Atlantic salmon (Salmo salar L.) and its relevance to soft tissue changes. Anatomia, Histologia, Embryologia, 00, 1–16:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ahe.12900

Finansiering: FHF, gjennom prosjektet «Røde flekker og overgang til svarte flekker i laksefilet», prosjektnummer 901501:

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901501/

Radiografiske resultater avslørte unormaliteter i ribbena i alle fiskegrupper.

- Ved histologiske undersøkelser av variasjonene her gir resultatene våre ny innsikt i de anatomiske egenskapene inkludert vaskularisering i ribbeina; et potensielt sted for blødning etter brudd i ribbena.

Frakturer ble påvist ved radiologi i 40 av 129 prøver (RFC: 38,4 %, MFC: 47,2 %, kontroller: 9,5 %).

Det ble funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom frakturer i ribbena og røde (p = 0,007) og melaniserte forandringer (p = 0,000).

Imidlertid ble røde og melaniserte endringer også observert i prøver uten kostnadsbrudd (n = 45), noe som indikerer at også andre faktorer påvirker utviklingen av RFC/MFC.