Morefish har ansatt Hanne Morkemo som kvalitets- og HMS-leder.

Går fra Columbi til Morefish

Rådgiverselskapet Morefish forteller i en pressemelding at etterspørsel og behov for kompetanse innenfor kvalitetsarbeid øker kraftig i takt med mengde nye etableringer av landbaserte oppdrettsanlegg. De har derfor nå ansatt Hanne Morkemo, som går inn i stillingen som kvalitets- og HMS-leder.

Publisert Sist oppdatert

Hanne startet for fullt 1. august, og kom til Morefish fra stillingen som kvalitet- og HMS- leder i Columbi Salmon. Hanne har lang fartstid med kvalitetsarbeid innen oppdrett, og god erfaring med å implementere dette slik at daglig drift av anleggene skjer forsvarlig. 

- Teamene våre jobber for å sikre at landbaserte oppdrettsanlegg utbedres og bygges slik at de ivaretar fiskevelferd best mulig, og med lavest mulig risiko sier daglig leder Marita Spigseth i pressemeldingen. 

- Med Hanne på laget vil vi nå kunne tilby en enda bedre tjeneste til våre kunder der vi kan bistå med å gjennomføre risikovurderinger, utarbeide kvalitetssystemer, klargjøre for sertifisering i forbindelse med ulike standarder, samt utføre påkrevd dokumentkontroll i forhold til NS9416 og rømningsteknisk rapport, legger hun til.

Hun forteller videre at Morefish opplever god etterspørsel etter rådgivere både fra inn- og utland. 

- Det trengs både driftserfaring og god kompetanse innenfor teknisk og biologisk prosessforståelse og Hanne styrker kompetansen vår ytterligere sier Spigseth fornøyd. Dette kommer godt med både med tanke på vårt behov for gode prosjektledere, og for gjennomføringen av konferansen «Risiko i landbasert oppdrett» som vi arrangerer i Trondheim 6.-7. november i år. 

Staben teller nå elleve ansatte, og hovedkontoret til Morefish er på Blåbasen (samlokalisering av bedrifter innenfor havbruk og akvakultur) i Trondheim, som Morefish driver. Bedriften har også avdelinger i Asker, i Bergen og i Meløy.