F.v.: Ragnhild Inderberg Vestrum (leder for Morefish Academy og prosjektleder for konferansen), Marita Spigseth (daglig leder i Morefish) og Svein Martinsen (utviklingssjef i MoreFish) kan presentere et rikholdig program for den tredje konferansen om risiko i landbasert oppdrett.
F.v.: Ragnhild Inderberg Vestrum (leder for Morefish Academy og prosjektleder for konferansen), Marita Spigseth (daglig leder i Morefish) og Svein Martinsen (utviklingssjef i MoreFish) kan presentere et rikholdig program for den tredje konferansen om risiko i landbasert oppdrett.

Risiko i landbasert oppdrett:
- Listen blir lengre og lengre

Å produsere fisk på land har mange fallgruver. Og det har ikke akkurat blitt færre av dem de siste årene. – Men heldigvis er det mulig å forebygge med god planlegging, sier daglig leder i Morefish, Marita Spigseth. I november arrangeres den tredje konferansen om Risiko i landbasert oppdrett, og programmet er mer eller mindre spikret.

Publisert Sist oppdatert

Det begynte med et seminar på AquaNor for to år siden. Da stod folk langt ut i gangen for å høre på.

Så ble det fulgt opp med en konferanse i Oslo senere samme høst, der covid-restriksjoner medførte at man måtte sette tak på 100 deltagere. I fjor ble konferansen holdt i Trondheim med plass til 200 deltakere.

- Det ble fort fullt. Vi prøvde å få økt kapasiteten, men det var på det tidspunktet ikke mulig. Derfor er vi glad for at vi i år har klart å utvide til at 240 personer kan komme å få med seg dette, sier Ragnhild Inderberg Vestrum, som er leder for Morefish Academy og er i tillegg prosjektleder for konferansen.

Som i fjor blir den holdt i Trondheim, nærmere bestemt Hotell Scandic Nidelven den 6. til 7. november.

Stort behov

At det er behov for en slik konferanse som adresserer risikoen i landbasert akvakultur er de ikke i tvil om. Utviklingssjef i MoreFish, Svein Martinsen, har sett det på nært hold i mange av de prosjektene han har vært involvert i.

- Risikofaktorene er sammensatt, og det er kommet så mange nye elementer inn, også fordi man oppskalerer så veldig. Man ser det kanskje spesielt nå som det utvikles flere og flere store RAS-anlegg for matfisk, at det ikke bare er de tekniske og biologiske aspektene som byr på utfordringer. Det begynner også å komme inn forhold som myndighetenes forvaltning, andre interessenter som vil ha et ord med i laget, og ikke minst har vi jo sett at økonomiske forhold knyttet til både investeringer og driftskostnader er annerledes nå enn for kort tid siden, sier Martinsen.

Han mener industrien har modnet veldig de siste tre-fire årene, noe som også gjenspeiles i innholdet i konferansen.

- Vi har med flere faser av driften. For eksempel har vi også fokus på økonomi. Konferansen spenner fra det veldig tekniske og biologiske, til flere bredspektrete tema som for eksempel bærekraft, legger han til.

Løsningene finnes

Men til tross for at mulighetene for å snuble er økende, er ikke alt bare helsvart.

- Målsetningen med konferansen er jo å vise at det finnes løsninger. Det er fullt mulig å ta ned risiko gjennom god styring og kunnskap, sier Spigseth.

- Man må gjøre forarbeidet grundig når man skal gjennomføre prosjekter på land. En god risikoanalyse er helt avgjørende. Når vi nå arrangerer konferansen for tredje gang er listen over mulige risikoer lengre enn et vondt år, og det har ikke vært vanskelig å finne tema, legger Martinsen til.

For Ragnhild Inderberg Vestrum som skal sy det hele sammen, er jo det en drømmesituasjon.

- Vi merker det er mange som vil snakke, og mange som tar kontakt med oss for å høre om det er mulig å få slippe til, det synes jo vi er veldig artig.

Hun er derfor veldig godt fornøyd med de foredragsholderne de nå har på listen.

- Vi har også jobbet med å få opp kvinneandelen blant de som skal snakke. Vi er ikke helt i mål med å være likestilt, men vi er på god vei. Og så skal det jo legges til at det er jo en mannsdominert næring, så helt enkelt er det ikke, sier hun.

En kvinne hun trekker frem som hun er ekstra godt fornøyd med, er Mattilsynets Aud Skrudland.

- Hun kom på konferansen for to år siden med en rekke brannfakler som ledet til debatt. I år skal hun snakke om beredskapen stemmer overens med risikoprofilen når alt blir større, sier Vestrum.

En konferanse for de på karkanten

De tre forteller at de også har jobbet mye med å forme innholdet så det skal passe de som de ønsker å ha som deltagere.

- Dette er en konferanse for dem som jobber i næringen. Målgruppen er ikke forskere og forskningsmiljøene, men de som jobber med dette praktisk til daglig, samt leverandører og de som er i planleggings- og oppstartsfasen. De to foregående årene har vi klart å få mange fra oppdrettsselskapene og fra leverandørene som deltagere. Det er den gruppen vi sikter på også i år, sier Martinsen.

- Folk trenger å bli litt vekket. Mange tror at når man bare får på plass tillatelser, lokalitet og utstyr, så er resten plankekjøring. Men så viser det seg gjerne at man har tatt for lett på planleggingen, sier Spigseth.

Konferansesjef Ragnhild Inderberg Vestrum forteller at påmeldingen har startet og at de allerede har mange på deltagerlisten.

- Vil du være sikker på plass, kan det være lurt å ikke vente for lenge, avslutter hun.