Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi, sier de ved slutten av året vil kunne produsere langt mer postsmolt.

Vil kunne produsere 40 millioner postsmolt

Siden 2021 har Mowi satset tungt på å øke størrelsen på smolten før den settes ut i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag. 

– Første kvartal var biologisk utfordrende for Mowi i Norge på grunn av vintersår og unormalt høye forekomster av perlesnormaneter, samt en svært kald vinter. Jeg er derfor glad for at situasjonen har bedret seg vesentlig i andre kvartal. Vi vaksinerer nå også fisken vår i Norge med den nye vintersår-vaksinen, og resultatene er så langt lovende. I lag med andre tiltak vi gjør tror vi derfor på en vesentlig bedre sårsituasjon neste år, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Utenfor Norge har selskapets seks andre oppdrettsland levert sterke biologiske prestasjoner.

– Det er betryggende å se forbedringer i Skottland, samt at vår chilenske operasjon har håndtert El Niño-perioden på en god måte. Våre andre oppdrettsregioner utenlands har også levert sterke biologiske resultater i kvartalet, sier Vindheim.

Lavere produksjonskostnad

Som resultat av bedret biologi, lavere fôrpriser og skala forventer Mowi lavere produksjonskostnader i andre halvår.

Ivan Vindheim sier biologien har bedret seg for Mowi i andre kvartal.

Mowi slaktet 96 500 tonn laks i første kvartal, og står ved slutten av kvartalet med rekordhøy biomasse i sjø. Kombinert med forbedrede biologiske prestasjoner i andre kvartal gjør dette at selskapet holder fast på slaktemålet for 2024 på rekordhøye 500 000 tonn, som er en milepæl i selskapets 60 år lange historie. Det tilsvarer en vekst på 5,3% fra i fjor, som nok en gang er vesentlig høyere enn veksten for næringen forøvrig.

Siden 2021 har Mowi satset tungt på å øke størrelsen på smolten før den settes ut i sjø. Konsernsjef Ivan Vindheim er sikker på at dette vil føre til ytterligere vekst og bedrede biologiske prestasjoner i årene som kommer.

– Mot slutten av året vil vi ha kapasitet til å produsere nesten 40 millioner postsmolt. Det utgjør om lag 25% av vår samlede smolt-produksjon, og i Norge alene vil tallet være nærmere 50% hvis en tar ut Region Nord fra regnestykket av naturlige årsaker. Dette vil føre til både bedre konsesjonsutnyttelse, samt økt fiskevelferd og overlevelse, sier Vindheim.

Ingen tildbudsvekst

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte god drift i første kvartal og økte solgte volumer som følge av sterk etterspørsel i europeisk dagligvare.

– Prisene for europeisk laks har vært sterke så langt i år, mens prisene for amerikansk laks har vært svakere. Vi tror prisene for amerikansk laks vil styrke seg etter hvert med i praksis ingen tilbudsvekst i år, og med begrenset tilbudsvekst i årene som kommer, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et godt kvartal med rekordvolumer i det som er forventet å bli et nytt år med volum- og inntjeningsrekorder som følge av rekordvolumer for havbruksvirksomheten.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,50 kroner per aksje for første kvartal.

Mowi-sjef Ivan Vindheim