Fikk ja til RAS-produksjon av 6000 tonn matfisk

Landbasert aktør skal kombinere hydrogenproduksjon og oppdrett på land.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding opplyser NAPOP at de har tatt et stort steg i retning realisering av sitt første kombinasjonsanlegg, da selskapet har blitt tildelt avkakulturtillatelser for produksjon av inntil 6000 tonn matfisk.

Anlegget skal bygges som et RAS-anlegg, kombinert med et 6 MW elektrolyseanlegg der en vesentlig del av nødvending energi hentes fra ny lokal solkraft. 

Til LandbasedAQ forteller Aage Bjørn Andersen, CEO i selskapet at de foreløpig ikke har noen skikker av anlegget de kan gå ut med.

- Anlegget skal ligge i Åkrestrømmen, Rendalen, sier han.

«VIRIDIH2-PISCI» er navnet på selskapets konsept for elektrolytisk hydrogenproduksjon der alle verdistrømmer fra elektrolysen finner sin avsetning. 

- I «VIRIDIH2» benyttes elektrolyse som leverer hydrogen og oksygen med ekstrem renhet. Oksygenet benyttes direkte som råvare i fiskeoppdrett sammen med avsetningene av varme fra elektrolysøren. Som for hydrogenproduksjonen, utnyttes alle produktsrømmene også i oppdrettsanlegget inkludert restprodukter fra vannfasen, forklarer selskapet.

Første anlegg i Rendalen

Anleggene skal bygges med smart energi-tilknytning som gjør de tilgjengelig som ressurser for kraftdistribusjonssystemet. Konseptet er søkt patentert.

Det første anlegget skal etableres i Rendalen (VIRIDIH2- PISCI Mistra) der selskapet nå har de nødvendige akvakulturtillatelsene. Deretter følger et anlegg som vil ligge i tilknytning til utløpet av Krøderen. 

- Produksjon av fisk på land krever kapasiteter for temperaturregulering så vel som store mengder oksygen. Hydrogenet vil finne sin avsetning ikke minst i egen teknologi som benyttes i varmesentraler så vel som i våre energistasjoner som benytter hydrogen for produksjon av elektrisk energi, sier daglig leder i NAPOP, Terje Paulsen. 

Disse anleggene vil ha sammenliknbare kapasiteter, i midlertidig tillater konseptet kapasitetstilpassinger for å kunne ta hensyn til lokale begrensninger så vel som muligheter.

- Nærværet av de mange ulike segmentene i systemet vårt, representert av fornybar energi/ solkraft, fiskeoppdrett og hydrogenproduksjon, utfordrer den konvensjonelle «en-ting-om gangen-tilnærmingen», kanskje tydeligst representert av investeringsmiljøenes søkelys på viktigheten av å ha fokus. Omstilling krever imidlertid samhandling – da får fokus en bredere sfære. Vårt fokus er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling der avfall og utslipp avskaffes.

OM NAPOP 

NAPOP AS ble etablert i 2021 og arbeider med etablering av hydrogenverdikjeder der både produksjon, distribusjon og avsetting av hydrogen inngår. Selskapet leverer produkter som omdanner energi lagret i hydrogen til anvendbar energi inkludert elektrisitet og varme. Disse er tilpasset stasjonære behov så vel som temporære og mobile behov. Bygge- og anleggsektoren er et innledende marked for disse produktene. NAPOP arbeider med bærekraftig avfallsfri produksjon av hydrogen kombinert med avtakere av ressursene oksygen og varme. Slike avtakere kan ved siden av oppdrettsvirksomhet, inkludere produksjoner som benytter oxy-fuel prosesser.

OM VIRIDIH2 

VIRIDIH2 arbeider bredt med tidlig introduksjon av hydrogenproduksjon og evaluerer blant annet mobile løsninger basert på elektrolyse så vel som alternativer for produksjon av bio hydrogen. VIRIDIH2-PISCI representerer VIRIDIH2s langsiktige strategi for kombinert avfallsfri produksjon av energi og produksjon av mat. NAPOPs produksjonsstrategi gjennomføres av datterselskapet VIRIDIH2,