Konsernsjef og gründer Ola Kvalheim er oppgitt over tilgangen på torskerogn. Nå går det utover de ansatte på Rødberg.

Ode må nedbemanne: - Ser ingen fremgang

Torskeoppdretteren mener de i dag står overfor en uakseptabel og helt unødvendig situasjon med tilgang på rogn, noe som får konsekvenser for de ansatte i selskapet.

Publisert

Torskeoppdrettsselskapet Ode ser seg nødt til å nedbemanne på sin avdeling på Rødberg der man finner selskapets klekkeri, med tilhørende påvekstavdeling. 

Det var MN24 som først omtalte saken lokalt.

Ola Kvalheim, daglig leder i Ode, forklarer til LandbasedAQ at nedbemanningen kommer som følge av overgang fra å hovedsaklig produsere torskeyngel internt, til i større grad å drive med påvekst av eksternprodusert torskeyngel.

Kvalheim sier det vil bli cirka 10 stillinger som blir berørt av nedbemanningen. 

- Produksjonsvolumet i antall fisk og biomasse vil øke, men påvekst er en betydelig mindre arbeidsintensiv form for produksjon og krever derav færre ansatte, sier han.

Uakseptabelt og unødvendig

Torskeoppdretteren har i lengre tid jobbet for at det statlige avlsprogrammet driftet av Nofima, som deres leverandør, skal gjøre nødvendige tiltak for å sikre oppdretterne tilfredsstillende tilgang på rogn. Men med dagens auksjonsmodell mener Kvalheim det er umulig å planlegge drift lenger enn få måneder frem i tid. 

Salg av rognen som skal leveres i januar 2024 er enda ikke avklart, og Kvalheim påpeker at det tar minimum 2 måneder å forberede et innlegg av rogn. 

- Dette er en uakseptabel og helt unødvendig måte å drive rognsalg på. Samtidig gir dagens stamfiskhold og rognproduksjon dårlig kvalitet og utilstrekkelig volum av rogn. Dagens leverandør er ikke i stand til å etterleve lovet leveringstidspunkt og leveringsvindu på leveransene.

Langsiktige avtaler

Kvalheim mener næringen først og fremst er helt avhengig av en industrialisering og profesjonalisering av stamfiskholdet og rognproduksjonen for å sikre tilstrekkelig mengde og kvalitet på rogn. 

- Videre må det tilbys langsiktige kommersielle avtaler for å gi nødvendig forutsigbarhet for de som skal investere og satse på dette. Vi har i dag dessverre ikke sett nødvendig fremdrift på disse to områdene på tross av kontinuerlig oppfølging både av Nofima, departementet og politisk ledelse, understreker han.

For lite og for dårlig kapasitet

Ode mener det fremstår svært uheldig at staten har investert mer enn 1 milliard av skattebetalernes penger i avl av torsk de siste 20 årene, for så å mangle gjennomføringsevnen og viljen til å faktisk få avkastning på en slik investering. Kvalheim sier det nå er mange aktører som står klar til å kjøpe et slikt kommersielt produkt og tilføre verdiskapning, sysselsetting og aktivitet langs kysten. 

- Hva er poenget med å bruke så mye penger over så lang tid og så ikke ta det helt i mål, undrer selskapet seg.

For 3 år siden kjøpte Ode yngel av Nofima. Så gikk de over til å kjøpe rogn fordi kapasiteten på klekking av yngel hos Nofima var for liten og de ikke ønsket å investere i yngelkapasitet. Nå mener de kapasiteten på stamfiskhold og rognproduksjon er for liten og for dårlig. 

- Da må man ta neste steg og tilby kundene tilgang til genetikken gjennom kjøp eller leie av stamfisk, noe som er helt vanlig for laks i dag. Vi er egentlig mindre opptatt av den kommersielle og juridiske modellen. For oss er det viktig å bygge industri og næring og ettersom Nofima ikke ønsker å gjøre nødvendige investeringer i stamfiskhold og rognproduksjon har vi sagt at vi kan gjøre det selv. Da løser vi flaskehalsen på den måten og så må man finne en modell å betale for den genetikken man bruker. Det er irrelevant om man betaler for bruk av avlsgenetikk gjennom yngel, rogn eller stamfisk, mener Kvalheim.

Ingen fremgang

Han poengterer at videre satsing på klekking av torskeyngel nå dessverre er i bero inntil det gjøres tiltak innen områdene nevnt ovenfor fra Nofima og departementet. 

- Vi har ventet nå i snart to år – uten å se noe fremgang og det har dessverre til slutt rammet våre ansatte og organisasjon som driver med klekking av torskeyngel tungt, sier Kvalheim til LandbasedAQ.

Ode sitt settefiskanlegg for torsk på Rødberg i Stadsbygd.