Nofitech og Schneider Electric deltok begge på Aqua Nor 2023 og kunngjorde da sitt utvidede samarbeid på bærekraft. Fra venstre: John Hjelset (prosjektleder akvakultur) og Robert Hundstad, CEO i Nofitech.

- Nå er det tid for driftseffektivisering

Nofitech forteller de øker fokuset på bærekraft gjennom utvidet samarbeid med Schneider Electric: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss, sier de.

Publisert

I en pressemelding forteller de at flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av bærekraftteknologi. 

Selskapet Nofitech, som leverer modulbaserte automatiserte RAS-anlegg, forteller de går mot strømmen og i stedet intensiverer arbeidet med bærekraft. 

Samtidig sender de også en oppfordring til oppdrettsbransjen: Investering i grønn teknologi fører til økt lønnsomhet.

Misbrukt ord

- Bærekraft er et fancy, ofte misbrukt ord som for vår del har en høyst konkret og positiv betydning. Det gjelder å oppnå mer med mindre bruk av ressurser. Det er en strategi for å vinne i konkurransen og differensiere seg fra resten av markedet - og for å lede an internasjonalt. Det er også det viktigste man kan gjøre i en tid når marginene blir spist opp av uventede faktorer. Bærekraftteknologi er den beste hjelpen vi kan gi oss selv og våre kunder. Det dreier seg jo om å effektivisere driften, sier Robert Hundstad, CEO i Nofitech i meldingen.

Han sier selskapet i en årrekke har satset på høyt digitaliserte anlegg. Nå øker de sitt samarbeid med teknologiselskapet Schneider Electric. De blir en leverandør av både digitale automatiseringssystemer for ressurs- og energieffektivisering og som en samarbeidspartner på bærekraft.

Varmegjenvinning, energioptimalisering, bevisstgjøring

Nofitech har de siste årene levert store prosjekter både i Norge, Skottland og Færøyene. 

- Vår satsning på energi- og ressurseffektive løsninger har ført til flere nye forretningsmuligheter i 2023, både i Norge og internasjonalt, blant annet i Japan, skriver de. 

- Jobben med å gjøre anleggene mer bærekraftige foregår hele tiden. På et anlegg på Færøyene leverer vi nå for første gang en løsning for å gjenvinne spillvarmen fra blåsemaskiner og kompressorer, som skal gjenbrukes til temperering av prosessvannet i fiskekarene, forteller Hundstad.

- Kjent i markedet er for øvrig vårt system for analyse og prediksjon MIME, oppkalt etter den klokeste norrøne guden Mime. Systemet overvåker og samler historiske anleggsdata og måleverdier i sanntid for å predikere en hendelse, som for eksempel i tilfelle avvikende vannkvalitet eller ustabile forhold. Det gir operatørene råd og støtte for å oppnå produksjonsvekst, mindre fotavtrykk på miljøet og mer trygghet. I tillegg muliggjør det en ansvarliggjøring av de ansatte på gulvet, som får mulighet til å ta viktige beslutninger raskt, med et sanntidsoppdatert og grundig faktagrunnlag, poengterer Hundstad. 

- Norske oppdrettere som investerer i digitalteknologi, får et konkurransefortrinn internasjonalt. Vi merker at moderne løsninger for energimåling og -overvåking har blitt mer og mer etterspurt av sluttkundene, spesielt etter strømprisøkningen. De bevisstgjør driftsoperatørene om energiforbruk og er referansepunktet for ethvert ENØK-tiltak. Vannresirkulerende oppdrettsanlegg på land nyter godt av slik teknologi, som også sørger for reduksjon av driftskostnader gjennom tilstandsbasert, prediktivt vedlikehold, tilføyer Hundstad.

Bærekraft internt i selskapet

Sammen med Schneider Electric har Nofitech i 2023 utviklet en leveranse- og logistikkstrategi som gir bedriften lavere utgifter i form av standardisering og modulær tankegang. Sammen har de to aktørene optimalisert antallet komponentvarianter, uten at det går på bekostning av løsningene. Tvert imot, det øker effektiviteten:

- Denne nye strategien gir redusert risiko i form av lavere emballasje- og transportutgifter, redusert antall reservedeler og mindre behov for lagerplass. I tillegg har vi sammen med Schneider Electric en plan for kompetansebygging innen både hardware og software. Målet er å rasjonalisere vårt programmeringsarbeid, korte ned igangkjøringstiden og tilby sluttkundene enda mer energieffektive løsninger, presiserer Robert Hundstad. 

Senest i slutten av juni ble Schneider Electric anerkjent av magasinet TIME for hjelpen de gir til både kunder og leverandører med avkarbonisering.

Mer å gå på med digital kompetansebygging

- Nofitech er en dyktig partner som vi selv lærer av. Vi vet at en nærmere dialog med vårt støtteapparat om bedre utnyttelse av frekvensomformere og PLS-er vil fremkalle nye løsninger som kan gjøre både Nofitech og havbruksnæringen mer driftseffektive, sier John Hjelset, prosjektleder innen akvakultur i Schneider Electric. 

- Akvakulturbransjen har mer å gå på. Det er ytterst få aktører som har tatt i bruk den mest avanserte energiovervåkings- og -analyseprogramvaren for å spare enda mer energi. Ressurseffektivisering gjennom digitalisering er noe vi har anvendt selv internt i Schneider Electric i snart 20 år. Vi har oppnådd energikutt og driftseffektivisering i våre kontorer og fabrikker over hele verden. Et eksempel er vårt nye anlegg i Le Vaudreuil i Normandie, som er et internasjonalt forbilde. De har kuttet energiforbruket med 25 prosent og materialavfallet med 17 prosent. Bærekraft gjør bedriften mer konkurransedyktig og bedre rustet for å takle fremtiden. Det er interessant å merke seg at selv Oljefondet tror på vår grønne satsning og investerer i våre aksjer, avslutter John Hjelset. 

Slik kan man oppnå økt driftseffektivitet

Schneider Electric og Nofitech lister noen tiltak som bidrar til økt driftseffektivitet i akvakulturanlegg:

  • Energiovervåking av utstyret gjør kontinuerlig forbedring mulig. Motorene overvåkes både med tanke på strømforbruk og energikvalitet. Tilstandsovervåking reduserer vedlikeholdskostnader.

  • Smarte frekvensomformere er spesielt egnet til optimalisering av strømforbruket i pumpeapplikasjoner og reduserer mekanisk stress

  • Effektiv arealbruk gir mindre fotavtrykk. 

  • Gjennom online vannanalyse, basert på konstant overvåking av oksygeninnhold, pH-verdi og redokspotensial, får fiskeoppdretterne bra oversikt over vannkvaliteten. Det sikrer et godt miljø for fisken.

  • Varmegjenvinning: Opptil 80 % av livssyklus-kostnadene er energikostnader. Med varmegjenvinning kan disse kostnadene reduseres betraktelig. Opptil 96 % av kompressorens spillvarme kan benyttes som varmluft, for eksempel til oppvarming av rom eller prosesser. Med en varmeveksler kan man benytte den varme utblåsingsluften til å varme opp vann til 70 °C eller høyere temperatur. Slik får man opptil 76 % av energien tilbake. Det varme vannet kan benyttes i produksjonsprosessen, i fyringssystemet eller til varmtvannsberedning.

  • Selv om avløpsvann er minimert i RAS-anlegg, kan utslipp av nitrogenrikt vann føre til uønsket eutrofiering av miljøet som vannet slippes ut i. Noen land regulerer utslipp av nitrogen fra landbasert akvakultur. Nofitech deltar i forskningsprosjektet WASTELESS i samarbeid med SINTEF, NTNU og Hardingsmolt. Den går ut på å etablere biomasseproduksjon ved å bruke kjente økologiske prinsipper for å optimalisere fjerning av næringsstoffer og rense RAS-vannet. Dette gjøres med en blanding av organismer som har verdifulle egenskaper i fiskefôr. Den produserte biomassepastaen raffineres til rene fraksjoner av proteiner og fettsyrer. Slik produseres nye ingredienser for fiskefôr, som for eksempel kan erstatte mindre bærekraftige fôringredienser, som soya eller fiskeolje.

Robert_Hundstad_John_Hjelset: Fra venstre: John Hjelset (prosjektleder akvakultur) og Robert Hundstad, CEO i Nofitech.